3.1.16.4. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Helyi önkormányzat (1995–)(1/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 55 906 95 953 128 155 165 566 222 209 248 695 298 986
D.21 Termékadók 2=3+4+13 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 10 190 14 176 16 406 19 411 22 265 26 349 31 663
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 192 376 470 537 618
D.214I Általános forgalmi adók 22 38 190 66 130 92 357 123 304 171 072 186 823 226 460
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 7 334 15 271 18 922 22 314 28 254 35 523 40 863
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 5 320 10 070 12 993 15 504 19 715 22 090 30 671
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 1 497 4 445 5 034 5 716 7 185 12 241 9 000
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 517 756 895 1 094 1 354 1 192 1 192
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 96 774 107 377 142 998 187 728 202 989 256 510 302 237
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 3 145 6 103 7 346 8 638 9 871 12 054 13 436
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 981 2 622 2 899 3 251 4 267 4 554 5 072
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 2 164 3 481 4 447 5 387 5 604 7 500 8 364
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 156 021 207 204 276 149 358 736 431 310 511 786 608 548
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011