3.1.16.4. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Helyi önkormányzat (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2002 2003 2004 2005 2006 2007
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 332 805 382 086 442 623 475 937 531 142 584 894
D.21 Termékadók 2=3+4+13 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 35 500 49 916 56 716 57 162 60 742 50 783
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22 252 603 271 995 310 535 334 077 380 158 427 134
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 44 702 60 175 75 372 84 698 90 242 106 977
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 34 212 39 821 44 774 50 881 54 878 62 868
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 9 334 19 206 29 403 31 636 32 934 41 657
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 1 156 1 148 1 164 1 153 1 268 1 261
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 965 1 027 907
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 31 63 135 284
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 349 609 427 332 483 352 470 810 492 645 528 755
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 14 064 20 438 27 327 30 705 32 528 36 452
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 5 262 10 814 16 567 18 791 19 661 21 965
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 8 802 9 624 10 760 11 914 12 867 14 487
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 691 273 819 838 938 452 961 188 1 037 983 1 125 147
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011