3.1.16.4. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Helyi önkormányzat (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 662 900 732 523 765 315 803 303 879 147 959 503
D.21 Termékadók 2=3+4+13 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 139 775 148 143 156 333 164 572 167 871 171 195
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 123 158 131 091 139 641 147 156 149 442 151 689
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192 19 224
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 444 392 72 15 237 282
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 35 221 37 634 39 862 42 399 44 236 46 339
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 42 59 51 41 33 27
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 42 45 46 35 33 27
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 14 5 6 0 0
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 35 179 37 575 39 811 42 358 44 203 46 312
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48 227 743 816 534 453
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 12 231 12 693 12 668 13 148 13 744 14 520
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925 31 339
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 10 217 269 273 281 224
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55
D.91B Tőkeilleték 56 10 217 269 273 281 224
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 638
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 638
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 638
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 699 973 772 591 808 772 849 849 928 329 1 010 704
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011