3.1.16.5. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Társadalombiztosítási alapok
(1995–)(1/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
D.2 Termelési és importadók 1=2+26
D.21 Termékadók 2=3+4+13
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 277 035 308 871 432 814 471 671 497 290 554 804 626 845
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 86 120 161 153 175 93 166
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 86 120 161 153 175 93 166
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 148 944 164 176 198 791 228 528 271 856 297 826 361 202
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 61 148 65 869 77 575 76 962 96 055 108 294 140 941
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 148 944 164 176 198 791 227 735 270 769 296 553 359 441
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 111 965 123 486 156 784 184 452 221 879 240 017 283 257
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 793 1 087 1 273 1 761
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 774 569 880 653 1 098 043 1 288 708 1 388 378 1 600 000 1 797 151
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 774 569 880 653 1 098 043 1 287 915 1 387 291 1 598 727 1 795 390
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011