3.1.16.5. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Társadalombiztosítási alapok
(1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 96 304 113 928 114 071 130 772 144 317 121 534
D.21 Termékadók 2=3+4+13 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22 62 653 75 951 72 564 80 111 89 403 106 230
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 4 2 12 0 0 5
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 4 2 12 0 0 5
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 4 2 12 0 0 5
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 96 308 113 930 114 083 130 772 144 317 121 539
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 4 159 802 4 453 088 4 714 491 4 646 455 5 029 003 5 274 304
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 383
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 383
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 2 320 512 2 219 708 2 152 412 1 893 801 2 016 648 1 961 323
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 250 049 540 123 745 894 694 420 711 014 795 059
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 45 77 72 67 21 35
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 45 77 72 67 21 35
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 1 589 196 1 693 180 1 816 113 2 058 167 2 301 320 2 517 886
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 679 304 722 961 773 120 867 600 964 655 1 035 326
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 1 587 812 1 691 999 1 814 878 2 057 004 2 300 230 2 516 903
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 1 525 930 1 624 682 1 746 200 1 989 134 2 231 349 2 453 387
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 34 306 38 218 39 098 37 568 37 371 30 550
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 4 256 065 4 566 941 4 828 502 4 777 160 5 173 299 5 395 808
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 4 256 110 4 567 018 4 828 574 4 777 227 5 173 320 5 395 843
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 4 254 681 4 565 760 4 827 267 4 775 997 5 172 209 5 394 825
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011