3.1.16.5. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Társadalombiztosítási alapok
(1995–)(3/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 34 862 39 882 37 535 52 287 99 375 92 446
D.21 Termékadók 2=3+4+13 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 25 927 23 313
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22 30 322 31 663 28 104 40 055 60 649 59 586
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 41 0 71 20 40 18
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 41 0 71 20 40 18
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 41 0 71 20 40 18
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 34 903 39 882 37 606 52 307 99 415 92 464
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 3 320 032 3 117 313 3 040 351 3 475 312 3 752 104 3 913 807
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770 2 023 388 2 263 105
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 538 105 433 668 198 621 211 250 266 403 120 840
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 149 147 132 54 42 40
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 149 147 132 54 42 40
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 937 922 905 680 1 040 734 1 364 238 1 462 271 1 529 822
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 455 717 449 301 538 912 869 865 853 410 876 580
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 482 205 456 379 501 822 494 373 608 861 653 242
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 936 130 904 054 1 039 149 1 362 562 1 460 681 1 528 319
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 808 265 773 190 917 556 1 233 783 1 330 969 1 457 275
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 83 343 76 410 61 910 66 089 63 670 37 027
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 44 522 54 454 59 683 62 690 66 042 34 017
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 1 792 1 626 1 585 1 676 1 590 1 503
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 3 354 786 3 157 048 3 077 825 3 527 565 3 851 477 4 006 231
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 3 354 935 3 157 195 3 077 957 3 527 619 3 851 519 4 006 271
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 3 352 994 3 155 422 3 076 240 3 525 889 3 849 887 4 004 728
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011