3.1.17.3. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Központi kormányzat (1995–)(1/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
D.2 Termelési és importadók 955 544 1 097 472 1 222 161 1 448 165 1 665 699 1 951 769 2 067 890 2 263 058 2 591 340
D.21 Termékadók 944 528 1 081 292 1 198 186 1 416 973 1 628 919 1 911 073 2 020 496 2 205 482 2 540 132
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031 184 041 203 886
D.2121 Importvámok 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638
D.2121_01 Import vám C 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C 34 752 31 308 35 678 18 862 22 220 25 292 35 654 41 032 52 844
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 20 3 115 13 340 5 235 8 744 10 364 13 668 18 404
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 228 923 282 143 340 021 459 948 535 560 579 347 619 249 680 527 796 378
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070 565 370 616 865
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 196 486 232 544 282 497 397 081 452 625 478 584 505 933 559 032 609 810
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 4 655 10 892 8 632 5 382 5 807 6 089 6 137 6 338 7 055
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239 35 915 48 610
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239 35 915 48 610
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140
D.214F_01 Játékadó C 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 1 640 2 017 2 426 2 970
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 1 640 2 017 2 426 2 970
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083 1 668 24
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083 1 668 24
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 59 980
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 42 950
D.214I_03 Innovációs járulék KS
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 17 030
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208 9 209 11 048
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 1 490 2 543 2 631 2 244 3 306 3 848 3 143 3 504 5 723
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 2 060 2 195 3 183 3 368 3 200 2 989 3 660 4 341 3 859
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C 536 624 715 849 833 931 1 215 1 118 1 144
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS 8 0 0 0 177 209 9 15 31
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS 598 653 181 231 291
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 11 016 16 180 23 975 31 192 36 780 40 696 47 394 57 576 51 208
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 2 747 3 695 9 771 8 645 13 080 15 529 18 402 21 388 23 058
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 310 513 691 1 022 1 859 2 199 2 502 2 836 3 315
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 2 437 3 182 9 080 7 623 11 221 13 330 15 900 18 552 19 743
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068 18 016 20 705
D.29E_01 Koncessziós díj KS 700 184 535 845 650 1 098 1 464 1 804
D.29E_02 Eljárási illeték KS 4 236 4 522 5 692 7 404 7 811 11 126 11 151 12 397 16 430
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 38 653 671 671 673 673 659
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 2 036 2 910 3 574 4 993 3 405 4 091 2 747 3 072 1 239
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 113 237 332 399 410 573
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 394 759 532 496 624 417 716 485 867 592 1 025 569 1 221 851 1 372 936 1 352 996
D.51 Jövedelemadók 388 955 525 737 615 029 705 938 856 018 1 009 748 1 205 947 1 355 424 1 332 041
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091 958 868 918 379
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091 958 868 918 379
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955
D.59D_01 Gépjárműadó C T 404 994 2 132 1 109 1 633 1 660 1 712 1 734 44
D.59D_02 Eljárási illeték KS 5 400 5 765 7 256 9 438 9 941 14 161 14 192 15 778 20 911
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók 1 847 2 185 2 912 3 826 3 946 4 380 5 528 6 471 8 233
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334 4 428 4 273
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334 4 428 4 273
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 1 352 150 1 632 153 1 849 490 2 168 476 2 537 237 2 981 718 3 295 269 3 642 465 3 952 569
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 74 303 90 390 123 189 134 345 127 085 145 049 169 766 201 476 201 314
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 1 426 453 1 722 543 1 972 679 2 302 821 2 664 322 3 126 767 3 465 035 3 843 941 4 153 883
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011