3.1.17.3. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Központi kormányzat (1995–)(2/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D.2 Termelési és importadók 2 919 174 2 980 765 3 091 236 3 413 610 3 538 345 3 630 466 4 080 963 4 224 435
D.21 Termékadók 2 852 963 2 908 291 3 007 559 3 323 147 3 436 483 3 511 141 3 785 880 3 906 444
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 45 101 1 738 2 186 679 2 663 3 137 2 030 2 173
D.2121 Importvámok 31 953 -797 -195 -202 -51 -56 -9
D.2121_01 Import vám C 31 953 -797 -195 -202 -51 -56 -9
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C 6 337
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 6 811 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 976 215 1 050 006 1 205 028 1 309 197 1 365 382 1 315 770 1 458 242 1 525 018
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 673 690 708 080 790 494 847 832 890 817 911 598 880 054 908 812
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 649 569 680 522 762 131 817 995 854 735 873 358 847 739 875 296
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 13 199 15 076 15 901 18 568 20 472 24 511 15 235 16 195
D.214A_03 Energiaadó C E 10 922 12 482 12 462 11 269 15 610 13 729 17 080 17 321
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 54 612 55 329 58 139 66 683 78 130 66 792 43 628 39 172
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 54 612 55 329 58 139 66 683 78 130 66 792 43 628 39 172
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088
D.214F_01 Játékadó C 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 108 585 133 820 173 240 200 804 213 972 218 124 433 384 447 939
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 74 550 96 211 118 794 152 812 166 537 169 704 181 880 172 273
D.214I_03 Innovációs járulék KS 19 514 20 240 23 483 28 810 25 388 23 411 22 405 25 495
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS 151 693 171 943
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 39 611 34 630
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 4 643
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 14 521 17 369 30 963 19 182 22 047 25 009 37 795 38 955
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 10 376 6 503 12 067 10 165 8 700 8 380 3 305 26 976
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 5 285 3 401 7 255 5 621 5 785 8 272 3 021 180
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 3 797 2 052 3 708 3 353 2 915 108 284 36
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C 921 722 787 912
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS 104 107 91 103
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS 269 221 226 176
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 26 760
D.29 Egyéb termelési adók 66 211 72 474 83 677 90 463 101 862 119 325 295 083 317 991
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 858 853 846 1 288 1 324 23 736 25 946 25 276
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 858 853 846 1 288 1 324 676 79 37
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T 23 060 25 867 25 239
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 31 161 39 459 43 644 50 171 57 538 58 467 103 087 116 074
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 8 487 11 540 12 447 13 559 14 778 14 951 56 004 66 427
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 22 674 27 919 31 197 36 612 42 760 43 516 47 083 49 647
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 21 650 24 767 24 552 24 186 24 801 23 184 156 828 162 748
D.29E_01 Koncessziós díj KS 1 511 1 613 1 672 1 635 1 492 1 583 1 341 1 731
D.29E_02 Eljárási illeték KS 17 263 19 896 19 167 18 930 19 714 16 955 15 319 13 665
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 135 652 139 222
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 784 820 1 002 1 195 1 051 1 098 1 036 1 138
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 1 342 1 578 1 734 1 676 1 010 2 280 2 435 6 975
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 750 860 977 750 1 534 1 268 1 045 17
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 6 482 3 155 5 573 8 018 10 318 10 703 6 574 6 261
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 6 482 3 155 5 573 8 018 10 318 10 703 6 574 6 261
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 6 060 4 240 9 062 6 800 7 881 3 235 2 648 7 632
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 89 127 245 163 188
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 6 060 4 240 9 062 6 711 7 754 2 990 2 485 7 444
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 367 266 1 502 546 1 718 230 2 048 632 2 753 409 2 497 845 2 083 652 1 723 469
D.51 Jövedelemadók 1 345 296 1 475 245 1 693 836 2 024 539 2 728 319 2 476 266 2 064 155 1 706 077
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 438 038 465 625 554 952 700 268 694 865 555 021 312 598 321 441
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 438 038 465 625 468 679 510 781 482 524 385 543 323 370 316 620
D.51O_02 Különadó KIC 50 947 178 598 200 493 156 859 -32 390 -16 100
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 11 584 11 532
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 35 326 10 889 11 848 12 619 10 034 9 389
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 24 170 16 987 16 886
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 24 170 16 987 16 886
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392
D.59D_01 Gépjárműadó C T
D.59D_02 Eljárási illeték KS 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók 12 132 12 962 13 287 11 257 11 466 9 627 6 009 4 657
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 6 214 7 678 7 677 7 480 6 387 5 219 3 521 3 695
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 6 214 7 678 7 677 7 480 6 387 5 219 3 521 3 695
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 4 298 572 4 496 273 4 822 753 5 473 499 6 303 220 6 137 938 6 170 624 5 952 561
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 219 852 248 764 282 861 322 435 341 968 288 887 201 995 206 377
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 47 578 53 611 67 351 91 194 97 985 96 138 107 819 112 649
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 47 578 53 611 67 351 91 194 97 985 96 138 107 819 112 649
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 6 524 11 186 15 188 13 663 10 909 481
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 6 524 11 186 15 188 13 663 10 909 481
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 4 518 424 4 745 037 5 105 614 5 795 934 6 645 188 6 426 825 6 372 619 6 158 938
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011