3.1.17.3. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Központi kormányzat (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 4 623 991 4 897 195 5 288 820 5 660 760 5 647 107 6 075 212 6 803 911 7 441 734
D.21 Termékadók 4 272 766 4 417 698 4 773 000 5 102 771 5 121 395 5 484 456 6 144 480 6 648 084
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 35
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 35
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 35
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 1 645 160 1 724 143 1 761 838 1 793 231 1 821 557 1 857 890 2 014 943 2 121 327
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 994 776 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 923 617 899 938 932 648 994 143 1 022 240 1 016 958 1 146 974 1 178 105
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 54 996 46 711 48 094 65 534 70 894 77 792 77 023 80 511
D.214A_03 Energiaadó C E 16 163 16 652 14 801 17 788 18 499 18 843
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 69 149 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 69 149 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 207 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 159
D.214E_02 Kulturális adó C 48 105 146 127 172 93 152 0
D.214E_03 Reklámadó C 4 082 5 675 13 010 4 730 13 903 6 451
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214F_01 Játékadó C 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 0 28 088 28 747 30 108 32 870 35 729 40 010 87 784
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C 27 078 28 713 30 088 32 851 35 691 40 019 87 804
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 0 1 010 34 20 19 38 -9 -20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 18 322 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C 18 322 50 176 55 841 54 516 53 162 53 609 53 732 53 412
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P 6 639 9 796 11 123 8 742 12 036 14 648 16 177
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C 21 088 27 311
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C 289 321 274 535 205 616 201 600 216 337 234 364 245 548
D.214I Általános forgalmi adók 435 768 211 861 194 780 180 094 173 267 167 314 164 759 159 820
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 146 531 110 021 96 829 89 406 81 138 63 641 54 117 43 364
D.214I_03 Innovációs járulék KS 53 796 61 971 68 903 65 780 65 597 67 642 73 858 77 103
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS 165 645 9 815 1 112 669 94
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 33 964 1 217 1 293 1 390 1 088 1 125 243 334
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 35 832 28 837 27 755 20 753 22 736 30 962 32 846 35 831
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS 2 765 2 708 2 832 3 026 3 094
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 51 815 53 020 51 849 68 736 56 764 61 532 36 110 32 756
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 183 196 444 8 007 2 249 6 803 8 078 7 640
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 319 0 331
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 51 313 52 824 51 074 60 729 54 515 54 729 28 032 25 116
D.29 Egyéb termelési adók 351 225 479 497 515 820 557 989 525 712 590 756 659 431 793 650
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 34 293 56 486 55 716 56 604 57 090 59 464 62 976 65 638
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 0 23 551 24 177 25 034 25 005 26 125 27 300 28 710
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T 34 293 32 935 31 539 31 570 32 085 33 339 35 676 36 928
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 143 566 196 854 211 528 231 438 261 692 327 389 399 070 484 803
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 63 409 64 400 66 166 67 460 70 496 80 661 92 654 102 990
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 80 157 89 348 89 804 96 427 106 109 121 479 133 618 145 380
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE 31 241 43 107 55 409 71 330 100 972 127 779 161 207
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS 11 865 12 451 12 142 13 757 24 277 45 019 75 226
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 163 997 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727
D.29E_01 Koncessziós díj KS 1 007 1 065 1 197 4 290 4 262 4 394 4 633 4 812
D.29E_02 Eljárási illeték KS 15 650 16 463 16 126 15 694 15 785 17 292 16 294 16 175
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 138 581 128 560 138 141 135 661 59 938 51 594 42 591 44 894
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 986 1 000 1 071 2 600 9 343 10 221 7 545 7 328
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 7 773 7 299 12 134 14 391 14 750 15 613 15 347 10 041
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O 1 987 7 290 7 397 8 712 10 553 12 114
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O 5 249 923 1 133 1 023 1 159 1 166
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O 5 573 4 285 4 765
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS 1 056 996 1 073 1 216 1 247 1 432
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 7 255 16 715 20 033 23 040 30 823 24 897 32 036 77 830
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 7 255 6 154 5 471 5 561 5 069 5 067 5 625 5 607
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E 10 561 14 562 17 479 25 754 19 830 26 411 72 223
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 2 114 111 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 537 111
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 1 577 0 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 900 734 1 944 022 2 156 462 2 338 540 2 577 039 2 762 427 2 812 693 3 100 302
D.51 Jövedelemadók 1 880 816 1 905 389 2 120 188 2 299 697 2 538 085 2 725 587 2 773 438 3 059 375
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 1 513 118 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 1 513 118 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 362 088 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 562 271
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 342 305 322 467 457 538 539 777 756 652 710 069 506 674 554 018
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 10 040 10 178 9 121 9 780 9 464 8 663 7 439 8 362
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 9 743 17 508 20 582 10 122 5 072 1 894 -1 873 -109
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 51 555
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 51 555
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927
D.59D_01 Gépjárműadó C T 17 679 18 233 18 885 18 864 19 708 20 595 21 659
D.59D_02 Eljárási illeték KS 19 918 20 954 18 041 19 958 20 090 17 132 18 660 19 268
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók 6 751 7 188 9 536 10 982 13 728 18 163 16 074 19 760
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 4 895 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 4 895 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 1 856 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 1 856 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 6 531 476 6 848 405 7 454 818 8 010 282 8 237 874 8 855 802 9 632 678 10 561 796
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 206 392 146 399 178 208 174 533 255 866 367 871 217 627 304 036
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 60 571 88 024 175 018 64 562
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 865 972 1 051 1 195 1 321 1 419
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 19 123 2 204 43 8 31 16
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 60 571 865 972 89 075 176 213 1 321 65 981
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 60 571 88 024 175 018 64 562
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 865 972 1 051 1 195 1 321 1 419
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 677 17 964 17 126
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 677 17 964 17 126
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 677 17 964 17 126
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 128 135 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 413
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 128 135 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 413
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 848 706
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 6 737 868 6 994 804 7 633 026 8 184 815 8 493 740 9 223 673 9 850 305 10 865 832
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 848 706
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011