3.1.17.5. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Társadalombiztosítási alapok (1995–)(1/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
D.2 Termelési és importadók
D.21 Termékadók
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók
D.214F_01 Játékadó C
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS
D.214I_03 Innovációs járulék KS
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek
D.29E_01 Koncessziós díj KS
D.29E_02 Eljárási illeték KS
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók
D.51 Jövedelemadók
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók
D.59D_01 Gépjárműadó C T
D.59D_02 Eljárási illeték KS
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 276 909 305 228 375 153 370 241 334 787 373 464 430 962 510 129 566 083
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 277 035 308 871 432 814 471 671 497 290 554 804 626 845 728 127 748 033
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 276 909 305 228 375 153 370 241 334 787 373 464 430 962 510 129 566 083
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 86 120 161 153 175 93 166 82 204
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 86 120 161 153 175 93 166 82 204
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 86 120 161 153 175 93 166 82 204
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 148 944 164 176 198 791 228 528 271 856 297 826 361 202 413 585 477 963
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261 251 019 296 656
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 87 796 98 307 121 216 150 773 175 142 188 769 219 197 249 761 295 251
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 793 659 763 1 064 1 258 1 405
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 61 148 65 869 77 575 76 962 96 055 108 294 140 941 162 566 181 307
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 59 311 64 276 75 609 75 341 88 004 92 756 125 161 150 233 165 837
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 386 661 6 629 14 155 13 503 9 997 12 815
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 428 510 697 825 807
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 148 944 164 176 198 791 227 735 270 769 296 553 359 441 411 502 475 751
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 111 965 123 486 156 784 184 452 221 879 240 017 283 257 334 330 391 046
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 44 669 48 403 60 602 60 782 73 961 79 547 101 395 124 459 138 977
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 67 296 75 083 96 182 123 670 147 918 160 470 181 716 209 712 250 430
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 146 159 1 639
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244 57 876 64 331
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 8 484 9 971 10 365 9 895 10 481 8 469 19 879 19 014 20 126
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 11 289 13 680 16 208 17 540 18 370 16 514 27 008 29 024 33 029
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 386 661 696 14 155 13 357 9 838 11 176
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940 19 296 20 374
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 5 933
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 9 211 9 544 8 826 9 563 8 854 11 785 10 473 11 025 11 792
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 6 158 5 902 4 642 4 664 3 562 4 740 3 887 6 760 6 734
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 774 569 880 653 1 098 043 1 288 708 1 388 378 1 600 000 1 797 151 2 007 258 2 175 602
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 774 569 880 653 1 098 043 1 287 915 1 387 291 1 598 727 1 795 390 2 005 175 2 173 390
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011