3.1.17.5. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Társadalombiztosítási alapok (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 99 375 92 446 96 304 113 928 114 071 130 772 144 317 121 534
D.21 Termékadók 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók
D.214F_01 Játékadó C
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125
D.214G_01 Baleseti adó C 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 60 649 59 586 62 653 75 951 72 564 80 111 89 403 106 230
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS
D.214I_03 Innovációs járulék KS
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 41 441 40 496 42 263 45 529 43 581 45 940 48 676 51 318
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 19 208 19 090 20 390 29 882 28 983 34 171 40 727 54 912
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT 540
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek
D.29E_01 Koncessziós díj KS
D.29E_02 Eljárási illeték KS
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 40 18 4 2 12 0 0 5
D.51 Jövedelemadók 40 18 4 2 12 0 0 5
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 40 18 4 2 12 0 0 5
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 40 18 4 2 12 0 0 5
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók
D.59D_01 Gépjárműadó C T
D.59D_02 Eljárási illeték KS
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 99 415 92 464 96 308 113 930 114 083 130 772 144 317 121 539
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 752 104 3 913 807 4 159 802 4 453 088 4 714 491 4 646 455 5 029 003 5 274 304
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 383
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 383
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 2 154 498 2 238 460 2 420 340 2 594 723 2 709 229 2 403 017 2 533 614 2 683 276
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 7 234 9 508 12 770 13 424 14 494 16 527 18 210 19 511
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 18 139 18 257
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 14 859
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 2 023 388 2 263 105 2 320 512 2 219 708 2 152 412 1 893 801 2 016 648 1 961 323
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS 1 998 124 2 235 482 2 307 435 2 205 781 2 137 247 1 876 353 1 997 016 1 940 224
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 18 139 18 257
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 7 125 9 366 12 578 13 222 14 276 16 279 17 936 19 218
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 266 403 120 840 250 049 540 123 745 894 694 420 711 014 795 059
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 156 374 2 978 112 905 388 942 571 982 526 664 536 598 743 052
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 109 142 192 202 218 248 274 292
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 14 859
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 42 40 45 77 72 67 21 35
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 42 40 45 77 72 67 21 35
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 42 40 45 77 72 67 21 35
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 462 271 1 529 822 1 589 196 1 693 180 1 816 113 2 058 167 2 301 320 2 517 886
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 853 410 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 852 090 875 376 908 832 969 369 1 042 109 1 189 711 1 335 868 1 481 874
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 1 320 1 204 1 060 850 884 856 797 686
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 608 861 653 242 679 304 722 961 773 120 867 600 964 655 1 035 326
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 551 473 592 061 614 439 656 178 703 437 801 839 898 485 1 003 683
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 27 684 35 568 40 718 41 205 43 424 39 324 39 096 3 381
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 29 434 25 314 23 823 25 247 25 908 26 130 26 781 27 965
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 270 299 324 331 351 307 293 297
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 460 681 1 528 319 1 587 812 1 691 999 1 814 878 2 057 004 2 300 230 2 516 903
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 330 969 1 457 275 1 525 930 1 624 682 1 746 200 1 989 134 2 231 349 2 453 387
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 542 859 587 800 604 819 645 840 693 224 791 643 888 338 992 348
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 769 333 844 753 892 235 950 559 1 022 851 1 169 669 1 314 894 1 458 608
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 18 777 24 722 28 876 28 283 30 125 27 822 28 117 2 431
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 63 670 37 027 34 306 38 218 39 098 37 568 37 371 30 550
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 6 519 4 261 9 620 10 338 10 213 10 196 10 147 11 335
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 49 657 23 758 11 716 14 050 13 997 13 907 13 908 15 428
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 7 494 9 008 9 842 10 790 11 698 10 425 10 431 902
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE 3 128 3 040 3 190 3 040 2 885 2 885
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 66 042 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 29 434 25 314 20 695 22 207 22 718 23 090 23 896 25 080
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 1 413 1 838 2 000 2 132 1 601 1 077 548 48
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 33 100 6 865 4 881 4 760 5 261 6 135 7 066 7 838
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 2 095
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 3 851 477 4 006 231 4 256 065 4 566 941 4 828 502 4 777 160 5 173 299 5 395 808
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 3 851 519 4 006 271 4 256 110 4 567 018 4 828 574 4 777 227 5 173 320 5 395 843
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 3 849 887 4 004 728 4 254 681 4 565 760 4 827 267 4 775 997 5 172 209 5 394 825
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011