3.1.17.5. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Társadalombiztosítási alapok (1995–)(2/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D.2 Termelési és importadók 30 467 34 862 39 882 37 535 52 287
D.21 Termékadók 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók
D.214F_01 Játékadó C
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS
D.214I_03 Innovációs járulék KS
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek
D.29E_01 Koncessziós díj KS
D.29E_02 Eljárási illeték KS
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 200 41 0 71 20
D.51 Jövedelemadók 200 41 0 71 20
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 200 41 0 71 20
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 200 41 0 71 20
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók
D.59D_01 Gépjárműadó C T
D.59D_02 Eljárási illeték KS
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 30 667 34 903 39 882 37 606 52 307
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 137 295 3 320 032 3 117 313 3 040 351 3 475 312
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. ..
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 5 953
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 603 910 669 989 728 206 595 740 398 790 302 855 149 447 155 371
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 1 008 653 1 111 416 1 210 016 1 515 796 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. ..
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 5 867
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 786 225 853 580 849 983 726 728 538 105 433 668 198 621 211 250
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 86
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 603 910 669 989 728 206 595 740 398 790 302 855 149 447 155 371
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 193 197 177 138 149 147 132 54
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 193 197 177 138 149 147 132 54
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 193 197 177 138 149 147 132 54
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 538 313 560 598 647 807 894 633 937 922 905 680 1 040 734 1 364 238
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 299 485 306 727 328 309 372 093 455 717 449 301 538 912 869 865
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 297 948 305 046 326 455 370 481 454 151 447 890 537 556 868 438
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 1 537 1 681 1 854 1 612 1 566 1 411 1 356 1 427
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 238 828 253 871 319 498 522 540 482 205 456 379 501 822 494 373
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 227 593 247 014 308 219 513 992 473 155 434 925 469 495 456 949
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 8 671 4 127 8 962 5 864 4 547 3 929 10 866 14 293
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 709 650 188 150 226 215 229 249
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 536 067 558 267 645 765 892 871 936 130 904 054 1 039 149 1 362 562
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 447 616 468 709 533 001 778 389 808 265 773 190 917 556 1 233 783
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 200 597 220 823 269 781 475 170 435 860 414 367 454 828 442 958
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 247 003 247 872 263 206 303 219 372 405 358 823 454 578 780 475
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 16 14 14 .. .. .. 8 150 10 350
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 65 923 61 729 89 494 81 736 83 343 76 410 61 910 66 089
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 19 293 16 696 30 545 27 562 20 048 15 994 12 362 11 977
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 37 975 40 920 50 001 48 310 58 748 56 487 47 440 50 803
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 8 655 4 113 8 948 5 864 4 547 3 929 2 108 3 309
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 22 528 27 829 23 270 32 746 44 522 54 454 59 683 62 690
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 608 634
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 12 970 16 254 13 248 18 952 22 998 32 580 35 538 37 160
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 7 703 9 495 7 893 11 260 17 247 4 564 2 305 2 014
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 2 333 191 2 525 594 2 707 806 3 167 824 3 354 786 3 157 048 3 077 825 3 527 565
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 167 962 3 354 935 3 157 195 3 077 957 3 527 619
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 2 330 945 2 523 263 2 705 764 3 166 062 3 352 994 3 155 422 3 076 240 3 525 889
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011