3.1.26. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban folyó áron (1995–)*(3/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 14 202 909 13 786 050 14 074 674 14 663 256 15 127 923 15 337 414
Idegenforgalom egyenlege 584 579 695 517 712 508 734 529 748 743 781 277
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 14 787 488 14 481 567 14 787 182 15 397 785 15 876 666 16 118 691
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 2 551 148 2 429 151 2 444 443 2 593 188 2 741 311 2 850 731
01.1 Élelmiszerek 2 204 524 2 106 183 2 121 533 2 246 641 2 355 656 2 464 306
01.2 Alkoholmentes italok 346 624 322 968 322 910 346 547 385 655 386 425
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 1 097 698 1 104 452 1 059 666 1 107 482 1 209 843 1 259 465
02.1 Szeszes italok 473 183 482 899 450 546 464 322 471 465 489 078
02.2 Dohányáruk 496 124 494 631 474 047 496 350 589 790 621 992
02.3 Kábítószerek 128 391 126 922 135 073 146 810 148 588 148 395
03. Ruházat és lábbeli 468 200 418 191 400 489 430 378 416 846 453 569
03.1 Ruházat 355 438 317 176 306 251 319 962 303 681 332 011
03.2 Lábbeli 112 762 101 015 94 238 110 416 113 165 121 558
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 2 981 615 3 183 488 3 497 932 3 551 431 3 585 490 3 458 454
04.1 Tényleges lakbér 109 233 117 450 121 495 124 933 149 102 153 524
04.2 Imputált lakbér 1 604 254 1 724 384 1 972 609 1 956 388 1 926 384 1 903 369
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 70 359 45 310 41 673 52 549 42 726 35 430
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 236 224 257 794 269 152 284 427 307 940 297 831
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 961 545 1 038 550 1 093 003 1 133 134 1 159 338 1 068 300
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 735 777 667 808 661 651 654 910 652 859 663 607
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 248 021 223 489 202 665 192 189 175 800 162 554
05.2 Lakástextíliák 47 227 49 933 51 039 55 723 63 214 66 792
05.3 Háztartási gépek és készülékek 183 570 135 794 145 611 151 922 159 142 165 355
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 83 161 81 381 74 821 71 796 67 972 67 486
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 51 209 44 085 44 476 41 590 44 942 50 266
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 122 589 133 126 143 039 141 690 141 789 151 154
06. Egészségügy 562 691 584 810 635 986 676 142 682 177 707 797
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 306 563 312 452 334 149 365 263 349 653 368 165
06.2 Járóbeteg-ellátás 206 451 220 713 241 470 254 154 269 701 274 044
06.3 Kórházi szolgáltatások 49 677 51 645 60 367 56 725 62 823 65 588
07. Közlekedés és szállítás 2 177 534 1 921 395 1 783 890 2 000 974 2 047 883 2 078 406
07.1 Járművásárlás 693 995 459 738 360 859 375 958 387 678 402 862
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 1 199 350 1 206 022 1 178 896 1 338 656 1 394 739 1 401 170
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 284 189 255 635 244 135 286 360 265 466 274 374
08. Hírközlés 554 260 518 443 548 420 565 887 592 863 608 724
08.1 Postai szolgáltatás 8 950 10 184 10 451 10 416 10 834 10 346
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 22 788 19 797 17 654 18 176 18 416 18 767
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 522 522 488 462 520 315 537 295 563 613 579 611
09. Szabadidő és kultúra 1 148 614 1 108 778 1 120 598 1 126 314 1 140 583 1 112 482
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 193 157 150 354 141 793 136 067 141 065 141 246
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 3 944 4 205 3 428 4 682 3 031 6 066
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 208 974 213 920 223 885 229 588 231 751 223 232
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 486 362 482 988 493 191 497 279 506 149 492 041
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 183 601 182 777 177 877 178 840 176 173 174 063
09.6 Szervezett társasutazás 72 576 74 534 80 424 79 858 82 414 75 834
10. Oktatás 205 283 206 613 216 040 215 548 231 010 252 632
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 10 296 10 802 7 298 9 802 7 377 8 538
10.2 Középfokú oktatás 40 969 46 512 47 197 47 393 47 683 49 410
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 29 461 29 369 32 949 30 828 31 917 28 773
10.4 Felsőfokú oktatás 52 102 53 245 59 807 61 103 64 588 69 973
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 72 455 66 685 68 789 66 422 79 445 95 938
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 951 622 959 439 989 193 1 012 107 1 078 544 1 131 600
11.1 Vendéglátás 760 366 781 098 815 043 829 361 879 354 920 752
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 191 256 178 341 174 150 182 746 199 190 210 848
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 1 353 046 1 378 999 1 428 874 1 463 424 1 497 257 1 541 224
12.1 Testápolás 281 678 268 463 265 623 271 680 268 488 279 582
12.2 Prostitúció 165 236 165 572 173 177 170 899 170 783 173 016
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 83 553 70 946 73 502 72 072 77 513 83 229
12.4 Szociális ellátás 83 870 86 240 85 719 86 295 95 329 97 038
12.5 Biztosítás 178 777 222 955 213 294 222 610 224 837 238 719
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 506 620 517 624 568 283 590 983 610 053 619 606
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 53 312 47 199 49 276 48 885 50 254 50 034
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011