3.1.26. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban folyó áron (1995–)*(4/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 15 912 328 16 566 231 17 524 360 18 960 859 20 522 356 22 541 789
Idegenforgalom egyenlege 907 913 983 297 1 006 721 1 043 354 1 168 114 1 330 341
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 16 820 241 17 549 528 18 531 081 20 004 213 21 690 470 23 872 130
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 3 003 405 3 162 020 3 227 884 3 552 888 3 799 685 4 118 951
01.1 Élelmiszerek 2 577 067 2 712 900 2 771 634 3 048 285 3 244 929 3 509 201
01.2 Alkoholmentes italok 426 338 449 120 456 250 504 603 554 756 609 750
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 1 273 973 1 293 194 1 325 790 1 455 183 1 580 705 1 783 149
02.1 Szeszes italok 510 785 525 159 544 192 608 511 649 203 713 016
02.2 Dohányáruk 624 863 635 345 653 623 697 060 760 332 860 724
02.3 Kábítószerek 138 325 132 690 127 975 149 612 171 170 209 409
03. Ruházat és lábbeli 548 687 635 494 673 335 746 188 791 693 853 041
03.1 Ruházat 393 935 461 065 480 669 530 277 572 350 619 996
03.2 Lábbeli 154 752 174 429 192 666 215 911 219 343 233 045
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 3 361 576 3 538 086 3 745 694 4 014 332 4 383 709 4 938 618
04.1 Tényleges lakbér 153 877 158 414 169 221 182 615 196 422 214 638
04.2 Imputált lakbér 1 983 989 2 145 359 2 309 767 2 526 890 2 899 990 3 397 162
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 34 739 32 405 37 486 43 489 50 728 72 681
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 298 450 306 874 303 737 302 490 305 605 311 168
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 890 521 895 034 925 483 958 848 930 964 942 969
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 731 596 779 516 851 758 940 953 1 063 356 1 215 992
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 172 939 171 734 200 245 234 333 278 310 334 689
05.2 Lakástextíliák 81 501 87 588 93 092 105 193 122 562 132 166
05.3 Háztartási gépek és készülékek 160 717 171 834 196 683 222 195 256 230 300 900
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 88 702 101 918 101 666 101 796 105 622 116 566
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 50 163 54 417 56 938 60 899 67 390 78 831
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 177 574 192 025 203 134 216 537 233 242 252 840
06. Egészségügy 746 941 758 625 801 843 833 067 863 577 925 613
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 386 982 388 993 400 854 409 438 425 531 453 657
06.2 Járóbeteg-ellátás 292 363 303 220 333 320 346 424 358 940 389 416
06.3 Kórházi szolgáltatások 67 596 66 412 67 669 77 205 79 106 82 540
07. Közlekedés és szállítás 2 304 949 2 241 302 2 363 068 2 533 968 2 804 507 3 009 670
07.1 Járművásárlás 462 436 476 988 546 271 557 736 694 951 761 782
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 1 539 600 1 447 874 1 491 382 1 626 449 1 744 027 1 866 476
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 302 913 316 440 325 415 349 783 365 529 381 412
08. Hírközlés 626 935 666 096 701 695 721 597 672 727 673 920
08.1 Postai szolgáltatás 10 469 10 173 10 310 10 309 10 037 10 011
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 19 808 22 346 34 373 56 707 63 004 75 308
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 596 658 633 577 657 012 654 581 599 686 588 601
09. Szabadidő és kultúra 1 186 742 1 246 254 1 334 438 1 450 472 1 606 750 1 776 570
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 148 467 153 208 163 633 174 025 193 611 204 915
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 1 265 1 230 2 181 1 855 2 006 2 736
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 269 049 299 473 335 210 372 826 429 409 499 579
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 513 265 541 521 571 391 612 453 671 469 751 484
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 170 899 162 757 174 765 177 481 176 486 172 476
09.6 Szervezett társasutazás 83 797 88 065 87 258 111 832 133 769 145 380
10. Oktatás 284 516 299 172 330 026 344 299 387 204 412 389
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 6 799 9 712 10 432 10 412 14 228 17 577
10.2 Középfokú oktatás 46 381 52 144 71 601 76 124 87 797 116 425
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 33 407 39 277 31 840 34 205 39 223 32 031
10.4 Felsőfokú oktatás 82 132 80 754 81 943 84 809 96 262 95 989
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 115 797 117 285 134 210 138 749 149 694 150 367
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 1 256 098 1 403 838 1 567 751 1 695 022 1 909 255 2 168 017
11.1 Vendéglátás 1 016 910 1 134 395 1 270 413 1 359 329 1 553 040 1 776 014
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 239 188 269 443 297 338 335 693 356 215 392 003
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 1 494 823 1 525 931 1 607 799 1 716 244 1 827 302 1 996 200
12.1 Testápolás 294 750 319 019 367 843 393 178 450 625 461 578
12.2 Prostitúció 173 526 170 108 173 833 173 265 172 171 195 226
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 80 784 77 127 82 658 87 772 84 883 103 113
12.4 Szociális ellátás 99 242 105 917 108 190 110 982 111 566 116 274
12.5 Biztosítás 207 321 190 435 223 029 252 231 256 577 302 057
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 595 255 610 722 596 099 633 103 673 173 728 974
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 43 945 52 603 56 147 65 713 78 307 88 978
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011