3.1.12. A nem pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(1/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 1 755 864 2 155 102 3 024 893 3 747 087 4 080 107 4 756 622 5 756 879 6 762 804 7 304 955
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 681 114 2 049 298 2 511 888 2 958 573 3 205 731 3 869 638 4 500 850 4 783 587 5 348 263
D.11 Bérek és keresetek 1 236 451 1 527 960 1 837 875 2 167 395 2 383 857 2 903 416 3 454 388 3 657 321 4 208 378
ebből:
D.111 pénzben 1 194 438 1 475 734 1 779 381 2 089 827 2 302 190 2 849 330 3 367 592 3 572 050 4 109 632
D.112 természetben 42 013 52 226 58 494 77 568 81 667 54 086 86 796 85 271 98 746
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 444 663 521 338 674 013 791 178 821 874 966 222 1 046 462 1 126 266 1 139 885
ebből:
D.121 tényleges 424 550 501 081 649 559 762 467 791 941 932 736 1 012 149 1 090 850 1 115 652
D.122 imputált 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233
D.29 Egyéb termelési adók 13 604 23 332 32 488 39 994 50 448 58 501 69 911 82 599 92 829
ebből:
költségvetésbe 4 236 5 222 5 876 7 939 13 204 16 294 16 445 18 111 19 051
elkülönített alapokba 3 800 6 193 11 871 14 657 15 256 15 042 22 520 30 604 27 441
helyi adók 5 568 11 917 14 741 17 398 21 988 27 165 30 946 33 884 46 337
EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.39 Egyéb termelési támogatások 24 818 30 212 40 586 43 160 49 053 59 666 70 836 93 637 92 314
ebből:
költségvetésből 15 592 22 033 31 579 34 809 41 390 50 046 56 746 65 067 73 852
elkülönített alapokból 9 226 8 179 9 007 8 351 7 663 9 620 14 090 28 570 18 462
EU-ból 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 11 214 6 880 8 098 3 166 -1 395 1 165 925 11 038 -515
B.2 n Működési eredmény, nettó 85 964 112 684 521 103 791 680 872 981 888 149 1 256 954 1 990 255 1 956 177
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem -152 308 -242 161 -541 689 -715 187 -832 525 -862 967 -983 350 -1 094 822 -1 168 499
D.41 Kamat, nettó -107 449 -87 539 -135 146 -157 380 -148 627 -170 379 -195 979 -153 316 -220 116
ebből:
kapott kamat 238 657 254 343 258 047 290 956 272 741 276 374 309 862 327 421 311 770
fizetett kamat 346 106 341 882 393 193 448 336 421 368 446 753 505 841 480 737 531 886
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -77 747 -92 540 -157 332 -291 998 -373 521 -408 945 -400 972 -502 270 -508 962
ebből:
kapott osztalék, részesedés 33 180 16 516 25 700 46 086 57 656 81 069 119 982 117 238 181 919
fizetett osztalék, részesedés 110 927 109 056 183 032 338 084 431 177 490 014 520 954 619 508 690 881
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 46 460 -45 612 -224 983 -243 563 -286 058 -247 758 -340 593 -392 145 -381 509
ebből:
kapott 1 647 -306 1 340 -1 534 -5 045 14 388 -12 822 11 196 12 844
fizetett -44 813 45 306 226 323 242 029 281 013 262 146 327 771 403 341 394 353
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 16 784 19 897 18 078 14 864 14 871 12 100 10 652 11 743 14 240
D.45 Bérleti díj -30 356 -36 367 -42 306 -37 110 -39 190 -47 985 -56 458 -58 834 -72 152
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó -230 24 885 388 769 656 606 752 646 777 342 1 122 329 1 918 282 1 872 912
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó -66 344 -129 477 -20 586 76 493 40 456 25 182 273 604 895 433 787 678
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 93 523 110 876 144 716 199 233 248 763 275 282 322 047 367 382 355 201
D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 201 166 532 690 813 1 089 1 187 1 412 1 314
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -3 582 -32 019 15 430 41 080 91 490 111 454 75 563 118 360 113 450
Egyéb folyó transzferek, kapott 123 031 121 245 184 820 213 949 286 143 344 689 365 871 477 438 503 653
ebből:
D.72 nem-életbiztosítási kártérítések 29 553 19 172 21 773 30 219 36 344 44 477 21 082 29 195 33 333
Egyéb folyó transzferek, fizetett 126 613 153 264 169 390 172 869 194 653 233 235 290 308 359 078 390 203
ebből:
D.71 nettó nem-életbiztosítási díjak 25 409 22 686 29 598 36 229 42 760 50 971 56 549 68 866 75 822
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó -7 726 -28 505 23 255 47 090 97 906 117 948 111 030 158 031 155 939
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.8 n Megtakarítás, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettó vagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 170 621 120 292 196 695 234 659 234 046 271 585 310 590 481 843 208 595
Tőketranszferek, kapott 178 637 155 005 227 284 281 863 338 040 313 034 363 355 532 073 250 449
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 35 263 91 557 138 182 161 765 183 114 168 514 184 301 220 724 188 719
D 99 Egyéb tőketranszferek 143 374 63 448 89 102 120 098 154 926 144 520 179 054 311 349 61 730
Tőketranszferek, fizetett 8 016 34 713 30 589 47 204 103 994 41 449 52 765 50 230 41 854
D.91 Tőkeadók 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960
D.92 Beruházási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.99 Egyéb tőketranszferek 7 442 33 928 29 503 45 586 102 548 39 799 50 571 48 187 37 894
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 6 971 -152 246 46 291 152 309 116 416 131 850 336 523 1 126 842 753 208
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 756 880 958 617 1 214 647 1 577 946 1 911 259 2 155 443 2 264 690 2 288 580 2 544 274
P.52 Készletváltozás 76 293 126 212 251 627 440 655 194 882 314 345 189 123 123 914 147 956
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 3 797 4 501 3 175 6 816 5 757 9 270 10 661 13 121 13 956
P.51c Állóeszköz-felhasználás 610 403 781 313 944 106 1 110 801 1 269 518 1 420 376 1 572 363 1 661 654 1 766 174
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 0 130 4 230 4 060 78 432 -1 284 -4 816 -4 836 17 518
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a -219 596 -460 393 -483 282 -766 367 -804 396 -925 548 -550 772 367 717 -204 322
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011