3.1.12. A nem pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(2/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 8 342 244 9 025 671 10 062 119 10 716 293 11 316 690 10 444 640 10 892 146 11 601 221
D.1 Munkavállalói jövedelem 6 019 121 6 589 764 7 058 326 7 632 138 8 091 482 7 785 432 7 859 056 8 386 600
D.11 Bérek és keresetek 4 787 030 5 221 500 5 610 798 6 020 539 6 343 811 6 211 490 6 514 457 6 916 835
ebből:
D.111 pénzben 4 679 337 5 119 167 5 505 368 5 904 416 6 247 068 6 121 821 6 420 343 6 816 314
D.112 természetben 107 693 102 333 105 430 116 123 96 743 89 669 94 114 100 521
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 232 091 1 368 264 1 447 528 1 611 599 1 747 671 1 573 942 1 344 599 1 469 765
ebből:
D.121 tényleges 1 200 418 1 339 073 1 419 884 1 583 043 1 698 760 1 539 126 1 305 993 1 433 057
D.122 imputált 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708
D.29 Egyéb termelési adók 118 817 132 044 151 626 200 580 206 904 215 503 246 163 272 805
ebből:
költségvetésbe 26 114 25 517 27 258 29 960 32 975 48 720 44 289 90 947
elkülönített alapokba 34 315 40 460 48 656 63 765 60 589 58 712 92 086 65 520
helyi adók 58 388 66 067 75 712 91 196 96 788 101 054 109 788 116 338
EU-nak 0 0 0 15 659 16 552 7 017 0 0
D.39 Egyéb termelési támogatások 157 784 159 799 176 054 195 237 266 871 300 135 274 533 332 004
ebből:
költségvetésből 103 258 39 373 75 672 83 566 108 794 69 440 84 788 94 714
elkülönített alapokból 18 653 24 327 24290 34204 47254 55980 56442 66382
EU-ból 35 873 96 099 76 092 77 467 110 823 174 715 133 303 170 908
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 38 967 27 755 24 428 -5 343 59 967 84 632 28 370 59 199
B.2 n Működési eredmény, nettó 2 362 090 2 463 662 3 028 221 3 078 812 3 285 175 2 743 840 3 061 460 3 273 820
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem -1 475 991 -1 532 059 -1 832 990 -2 233 307 -2 044 479 -1 573 637 -1 787 308 -1 938 072
D.41 Kamat, nettó -265 466 -283 289 -341 411 -461 154 -610 405 -543 269 -600 233 -598 226
ebből:
kapott kamat 390 285 354 604 387 947 528 192 660 168 653 008 478 027 488 585
fizetett kamat 655 751 637 893 729 358 989 346 1 270 573 1 196 277 1 078 260 1 086 811
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -759 424 -778 485 -1 132 705 -1 185 762 -1 030 899 -1 195 373 -1 207 886 -910 207
ebből:
kapott osztalék, részesedés 312 136 438 680 544 490 477 884 709 884 516 520 579 980 625 323
fizetett osztalék, részesedés 1 071 560 1 217 165 1 677 195 1 663 646 1 740 783 1 711 893 1 787 866 1 535 530
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -340 889 -360 147 -184 167 -433 920 -238 857 302 964 196 621 -256 505
ebből:
kapott 91 082 4 994 145 655 148 039 -112 773 60 805 55 935 -808
fizetett 431 971 365 141 329 822 581 959 126 084 -242 159 -140 686 255 697
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 16 257 18 336 18 538 21 666 27 391 21 374 17 881 19 588
D.45 Bérleti díj -126 469 -128 474 -193 245 -174 137 -191 709 -159 333 -193 691 -192 722
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó 2 389 630 2 513 909 3 202 248 3 091 110 3 107 563 2 639 937 2 921 332 3 126 975
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 886 099 931 603 1 195 231 845 505 1 240 696 1 170 203 1 274 152 1 335 748
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 367 953 345 240 426 046 582 968 603 553 500 275 269 897 266 640
D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 869 743 838 1 528 2 239 2 885 699 756
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -56 751 -46 216 -19 949 -60 372 -13 513 60 304 -3 732 26 298
Egyéb folyó transzferek, kapott 407 731 361 127 469 567 456 342 405 192 465 445 436 889 435 332
ebből:
D.72 nem-életbiztosítási kártérítések 31 951 36 052 35 664 58 755 70 463 68 870 77 547 57 836
Egyéb folyó transzferek, fizetett 464 482 407 343 489 516 516 714 418 705 405 141 440 621 409 034
ebből:
D.71 nettó nem-életbiztosítási díjak 69 960 74 305 80 769 80 682 83 275 65 652 74 637 68 543
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó -18 742 -7 963 25 156 -38 445 -701 57 086 -6 642 37 005
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 460 526 539 404 748 398 200 637 621 391 727 347 999 824 1 094 650
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 460 526 539 404 748 398 200 637 621 391 727 347 999 824 1 094 650
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0
B.8 n Megtakarítás, nettó 460 526 539 404 748 398 200 637 621 391 727 347 999 824 1 094 650
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettó vagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 177 071 217 714 258 278 334 855 326 151 334 849 290 119 600 950
Tőketranszferek, kapott 220 795 274 337 335 297 376 353 355 544 384 925 357 505 679 551
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 172 366 196 101 262 125 227 562 230 478 318 858 271 461 353 552
D 99 Egyéb tőketranszferek 48 429 78 236 73 172 148 791 125 066 66 067 86 044 325 999
Tőketranszferek, fizetett 43 724 56 623 77 019 41 498 29 393 50 076 67 386 78 601
D.91 Tőkeadók 5 918 5 284 5 610 3 777 5 201 4 410 2 488 962
D.92 Beruházási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
D.99 Egyéb tőketranszferek 37 806 51 339 71 409 37 721 24 192 45 666 64 898 77 639
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 637 597 757 118 1 006 676 535 492 947 542 1 062 196 1 289 943 1 695 600
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 2 834 665 3 122 343 3 260 166 3 602 851 3 961 141 3 637 148 3 327 655 3 632 637
P.52 Készletváltozás 554 244 294 467 500 143 94 645 285 148 -732 339 66 937 195 342
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 16 581 14 077 12 899 14 499 17 836 16 937 16 574 18 725
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 889 686 2 018 318 2 221 862 2 351 134 2 506 714 2 739 581 2 870 535 2 991 277
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 30 859 -3 592 -4 205 19 534 -42 758 3 323 60 526 12 110
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a -909 066 -651 859 -540 465 -844 903 -767 111 876 708 688 786 828 063
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011