3.1.12. A nem pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 11 656 289 12 553 143 13 789 212 14 839 858 15 180 874 16 500 067 18 266 563 19 670 048
D.1 Munkavállalói jövedelem 8 796 595 8 903 744 9 234 925 9 527 730 10 102 874 11 016 277 12 032 707 12 863 033
D.11 Bérek és keresetek 7 123 974 7 276 918 7 481 853 7 659 857 8 062 847 9 148 152 10 190 892 10 982 010
ebből:
D.111 pénzben 7 016 229 7 200 576 7 386 529 7 552 879 7 954 756 9 076 120 10 141 557 10 937 755
D.112 természetben 107 745 76 342 95 324 106 978 108 091 72 032 49 335 44 255
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 672 621 1 626 826 1 753 072 1 867 873 2 040 027 1 868 125 1 841 815 1 881 023
ebből:
D.121 tényleges 1 635 222 1 602 371 1 729 888 1 840 867 2 004 433 1 832 412 1 800 390 1 834 295
D.122 imputált 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 35 713 41 425 46 728
D.29 Egyéb termelési adók 322 048 407 975 415 516 443 706 463 643 507 631 560 520 662 008
ebből:
költségvetésbe 99 621 204 461 209 284 214 111 224 188 243 516 284 260 374 877
elkülönített alapokba 84 845 89 185 91 756 108 091 111 125 129 036 138 522 146 676
helyi adók 137 582 114 329 114 476 121 504 128 330 135 079 137 738 140 455
EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0
D.39 Egyéb termelési támogatások 554 488 476 099 432 285 437 755 424 507 456 110 414 848 426 575
ebből:
költségvetésből 291 189 97 414 86 471 89 000 73 726 124 376 92 291 113 977
elkülönített alapokból 79590 195241 157188 173580 225 428 202 376 188 259 180 080
EU-ból 183 709 183 444 188 626 175 175 125 353 129 358 134 298 132 518
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 232 440 68 124 16 769 -5 951 -39 136 -51 521 -145 672 -235 433
B.2 n Működési eredmény, nettó 3 092 134 3 717 523 4 571 056 5 306 177 5 038 864 5 432 269 6 088 184 6 571 582
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem -2 275 429 -2 058 301 -2 698 723 -3 060 062 -2 598 628 -3 084 486 -3 366 308 -3 416 587
D.41 Kamat, nettó -606 488 -408 854 -363 303 -311 080 -127 838 -155 367 -102 432 -76 163
ebből:
kapott kamat 525 231 466 300 379 281 319 721 404 195 347 472 396 081 427 212
fizetett kamat 1 131 719 875 154 742 584 630 801 532 033 502 839 498 513 503 375
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -1 367 860 -1 217 657 -1 297 957 -1 495 126 -1 420 909 -1 266 323 -1 578 070 -1 915 628
ebből:
kapott osztalék, részesedés 467 547 1 372 231 595 567 795 135 2 438 154 818 627 725 120 885 078
fizetett osztalék, részesedés 1 835 407 2 589 888 1 893 524 2 290 261 3 859 063 2 084 950 2 303 190 2 800 706
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -131 989 -300 246 -887 738 -1 122 535 -917 290 -1 530 958 -1 531 942 -1 273 399
ebből:
kapott 185 727 97 045 133 171 69 074 266 929 230 872 140 781 156 434
fizetett 317 716 397 291 1 020 909 1 191 609 1 184 219 1 761 830 1 672 723 1 429 833
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 21 380 18 930 17 085 16 617 10 241 11 371 9 006 14 206
D.45 Bérleti díj -190 472 -150 474 -166 810 -147 938 -142 832 -143 209 -162 870 -165 603
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó 2 969 828 4 646 401 4 786 766 5 727 985 7 483 518 6 194 563 6 697 789 7 385 534
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 816 705 1 659 222 1 872 333 2 246 115 2 440 236 2 347 783 2 721 876 3 154 995
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 262 515 289 770 436 347 506 377 708 068 722 179 519 678 532 945
D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 35 713 41 425 46 728
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 35 713 41 425 46 728
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 442 613 230 628 503 155 99 241
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -22 678 150 094 55 492 -39 642 63 169 43 976 99 874 158 122
Egyéb folyó transzferek, kapott 408 834 585 339 539 370 485 958 539 186 508 340 623 212 711 114
ebből:
D.72 nem-életbiztosítási kártérítések 49 425 50 504 47 569 45 205 47 170 46 253 73 560 62 711
Egyéb folyó transzferek, fizetett 431 512 435 245 483 878 525 600 476 017 464 364 523 338 552 992
ebből:
D.71 nettó nem-életbiztosítási díjak 67 097 79 879 71 736 79 738 82 169 84 803 84 580 85 968
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó -5 006 179 469 79 659 -5 109 98 168 82 526 110 894 181 379
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 531 070 1 518 933 1 491 248 1 699 468 1 794 834 1 669 425 2 301 973 2 779 931
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 531 070 1 518 933 1 491 248 1 699 468 1 794 834 1 669 425 2 301 973 2 779 931
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0
B.8 n Megtakarítás, nettó 531 070 1 518 933 1 491 248 1 699 468 1 794 834 1 669 425 2 301 973 2 779 931
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettó vagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 397 780 632 801 576 104 782 897 486 557 524 142 405 611 469 319
Tőketranszferek, kapott 465 416 669 400 615 200 806 420 521 517 576 725 441 880 540 677
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 408 023 646 385 563 388 586 665 322 812 417 892 329 826 421 144
D 99 Egyéb tőketranszferek 57 393 23 015 51 812 219 755 198 705 158 833 112 054 119 533
Tőketranszferek, fizetett 67 636 36 599 39 096 23 523 34 960 52 583 36 269 71 358
D.91 Tőkeadók 1 856 1 881 3 367 3 609 5 450 8 770 7 555 8 529
D.92 Beruházási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
D.99 Egyéb tőketranszferek 65 780 34 718 35 729 19 914 29 510 43 813 28 714 62 829
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 928 850 2 151 734 2 067 352 2 482 365 2 281 391 2 193 567 2 707 584 3 249 250
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 3 551 837 4 004 971 4 432 999 4 275 430 4 599 941 5 354 049 6 271 028 7 690 850
P.52 Készletváltozás -16 079 7 066 353 742 305 559 515 964 127 162 674 833 316 537
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 14 080 15 585 17 107 21 419 20 738 25 745 36 272 34 966
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 137 080 3 225 241 3 318 490 3 449 732 3 553 308 3 775 098 4 009 102 4 393 469
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 692 -5 449 7 288 30 392 96 527 18 608 -334 195 -46 455
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a 523 784 1 354 802 574 706 1 299 297 601 529 443 101 68 748 -353 179
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011