3.1.13. A pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(1/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 204 134 262 387 262 903 303 700 274 145 310 361 351 108 436 226 512 699
D.1 Munkavállalói jövedelem 103 318 120 144 152 363 177 835 196 135 210 307 229 954 271 911 298 629
D.11 Bérek és keresetek 71 808 83 362 106 077 125 481 142 770 154 533 170 271 199 754 212 983
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 31 510 36 782 46 286 52 354 53 365 55 774 59 683 72 157 85 646
ebből:
D.121 tényleges 29 952 35 335 42 840 51 205 51 719 54 563 58 412 70 825 83 730
D.122 imputált 1 558 1 447 3 446 1 149 1 646 1 211 1 271 1 332 1 916
D.29 Egyéb termelési adók 2 295 3 437 4 449 6 578 5 500 6 472 5 231 5 656 4 339
D.39 Egyéb termelési támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 97
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -2 295 -3 437 -4 449 -6 578 -5 500 -6 472 -5 231 -5 656 -4 242
B.2 n Működési eredmény, nettó 98 521 138 806 106 091 119 287 72 510 93 582 115 923 158 659 209 828
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 23 546 -3 048 88 890 48 906 48 035 -35 360 -42 784 -107 430 8 966
D.41 Kamat, nettó 105 587 119 582 226 093 183 776 212 551 192 794 191 252 233 785 317 239
ebből:
kapott kamat 1 021 725 1 112 493 1 201 806 1 303 324 1 260 698 1 279 098 1 243 260 1 154 962 1 313 154
fizetett kamat 916 138 992 911 975 713 1 119 548 1 048 147 1 086 304 1 052 008 921 177 995 915
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -7 447 -10 238 -16 912 -21 211 -41 362 -53 731 -36 367 -73 048 -62 412
ebből:
kapott osztalék, részesedés 4 749 7 317 3 305 6 487 6 692 14 759 15 526 16 027 17 521
fizetett osztalék, részesedés 12 196 17 555 20 217 27 698 48 054 68 490 51 893 89 075 79 933
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -19 442 -32 575 -20 207 -8 926 12 670 -33 029 -45 028 -64 000 -62 776
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó -55 152 -79 817 -100 084 -104 733 -135 824 -141 394 -152 641 -204 167 -183 085
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó 153 705 185 888 235 405 204 979 155 951 161 891 169 956 199 904 368 372
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 122 067 135 758 194 981 168 193 120 545 58 222 73 139 51 229 218 794
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 12 703 15 988 19 390 18 011 13 642 17 245 29 735 29 071 58 447
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 10 161 25 203 38 254 75 262 134 992 168 385 196 640 239 613 288 617
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 541 1 987 4 532 2 793 3 383 14 575 18 755 24 131 31 620
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó 402 -6 274 -1 607 -3 526 -2 339 -2 743 -2 709 -4 097 -3 331
Egyéb folyó transzferek, kapott 93 354 90 244 103 544 130 657 132 319 140 994 171 495 187 449 208 697
Egyéb folyó transzferek, fizetett 92 952 96 518 105 151 134 183 134 658 143 737 174 204 191 546 212 028
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 117 386 136 712 207 706 219 125 236 173 192 044 218 580 233 543 414 013
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 23 216 33 722 72 469 131 609 153 810 177 885 215 482 256 997
B.8 n Megtakarítás, nettó 109 766 113 496 173 984 146 656 104 564 38 234 40 695 18 061 157 016
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 22 339 738 386 194 798 4 977 31 823 14 394 45 379 8399
Tőketranszferek, kapott 22 432 738 386 194 798 8 142 34 978 15 468 46 494 10 233
D.91 Tőkeadók x x x x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 0 0 0 0 2 074 637 1 154 1 682 6 335
D 99 Egyéb tőketranszferek 22 432 738 386 194 798 6 068 34 341 14 314 44 812 3 898
Tőketranszferek, fizetett 93 0 0 0 3 165 3 155 1 074 1 115 1 834
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 93 0 0 0 3 165 3 155 1 074 1 115 1 834
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 132 105 114 234 174 370 341 454 109 541 70 057 55 089 63 440 165 415
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 34 015 50 641 52 092 79 212 79 718 62 498 51 042 72 301 65 492
P.52 Készletváltozás x x x x x x x x x
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege x x x x x x x x x
P.51c Állóeszköz-felhasználás 25 483 34 276 41 577 48 888 59 952 69 959 76 333 74 210 73 216
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege .. 0 0 0 0 0 11 0 29
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) / Nettó hitelfelvét(–)a 123 573 97 869 163 855 311 130 89 775 77 518 80 369 65 349 173 110
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség/nettó finanszírozási igény ugyanazt a fogalmat takarja. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011