3.1.13. A pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(2/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 580 154 700 722 870 465 872 669 876 993 966 007 973 607 989 213
D.1 Munkavállalói jövedelem 338 431 389 687 439 967 507 146 539 258 532 510 545 201 508 433
D.11 Bérek és keresetek 243 135 281 474 319 073 370 551 404 467 394 530 419 702 400 169
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 95 296 108 213 120 894 136 595 134 791 137 980 125 499 108 264
ebből:
D.121 tényleges 92 797 105 776 118 381 134 286 133 747 135 532 123 854 106 643
D.122 imputált 2 499 2 437 2 513 2 309 1 044 2 448 1 645 1 621
D.29 Egyéb termelési adók 5 871 6 855 7 562 7 161 13 346 11 537 149 064 156 560
D.39 Egyéb termelési támogatások 22 259 259 261 0 0 0 0
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -5 849 -6 596 -7 303 -6 900 -13 346 -11 537 -149 064 -156 560
B.2 n Működési eredmény, nettó 235 874 304 439 423 195 358 623 324 389 421 960 279 342 324 220
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem -119 144 -178 277 -146 864 -105 611 -91 965 -164 680 64 272 -60 177
D.41 Kamat, nettó 344 107 382 413 483 983 628 557 637 472 309 678 503 717 652 593
ebből:
kapott kamat 1 625 971 1 568 892 1 872 300 2 388 820 2 958 905 2 923 107 2 526 944 2 582 314
fizetett kamat 1 281 864 1 186 479 1 388 317 1 760 263 2 321 433 2 613 429 2 023 227 1 929 721
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -36 535 -116 142 -25 961 -210 392 -411 468 -723 388 -453 164 -610 770
ebből:
kapott osztalék, részesedés 42 433 41 097 531 618 605 530 350 874 426 319 645 588 715 022
fizetett osztalék, részesedés 78 968 157 239 557 579 815 922 762 342 1 149 707 1 098 752 1 325 792
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -187 345 -161 931 -239 120 -142 485 86 521 664 960 400 827 247 336
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó -239 371 -282 617 -365 766 -381 291 -404 490 -415 930 -387 108 -349 336
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó 403 917 474 257 1 224 733 1 778 106 1 990 110 2 547 115 2 889 995 2 103 550
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 116 730 126 162 276 331 253 012 232 424 257 280 343 614 264 043
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 69 963 120 265 129 141 117 896 95 160 81 767 65 640 81 961
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 378 948 456 758 563 007 590 278 711 739 678 391 629 747 309 950
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 53 755 89 081 99 053 118 045 141 306 148 610 132 097 161 773
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -12 797 -2 303 -2 779 8 015 -2 197 -11 585 -10 645 -12 196
Egyéb folyó transzferek, kapott 232 148 246 122 254 227 281 874 269 586 246 349 264 851 216 373
Egyéb folyó transzferek, fizetett 244 945 248 425 257 006 273 859 271 783 257 934 275 496 228 569
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 359 163 371 271 608 365 615 364 705 500 693 709 764 979 318 063
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193 367 677 463 954 472 233 570 433 529 781 497 650 148 177
B.8 n Megtakarítás, nettó 33 970 3 594 144 411 143 131 135 067 163 928 267 329 169 886
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 2369 1173 684 3924 4195 -3336 6509 -45100
Tőketranszferek, kapott 6 049 5 648 6 687 10 063 13 105 18 276 41 988 91 247
D.91 Tőkeadók x x x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 3 790 943 0 903 1 251 764 789 894
D 99 Egyéb tőketranszferek 2 259 4 705 6 687 9 160 11 854 17 512 41 199 90 353
Tőketranszferek, fizetett 3 680 4 475 6 003 6 139 8 910 21 612 35 479 136 347
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 3 680 4 475 6 003 6 139 8 910 21 612 35 479 136 347
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 36 339 4 767 145 095 147 055 139 262 160 592 273 838 124 786
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 93 739 97 223 96 796 119 657 120 666 105 872 102 933 123 282
P.52 Készletváltozás x x x x x x x x
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege x x x x x x x x
P.51c Állóeszköz-felhasználás 69 042 70 684 73 291 73 913 83 677 101 837 108 767 109 929
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 1 037 519 1 485 1 255 -121 168 184 1
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) / Nettó hitelfelvét(–)a 10 605 -22 291 120 105 100 056 102 394 156 389 279 488 111 432
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség/nettó finanszírozási igény ugyanazt a fogalmat takarja.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011