3.1.13. A pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió Ft)

< >
ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 940 805 873 446 923 946 902 763 918 062 1 047 172 1 117 226 1 312 929
D.1 Munkavállalói jövedelem 531 285 527 630 537 650 549 294 567 870 578 469 657 931 714 633
D.11 Bérek és keresetek 412 603 411 952 417 454 425 933 443 577 455 247 511 773 556 360
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 118 682 115 678 120 196 123 361 124 293 123 222 146 158 158 273
ebből:
D.121 tényleges 117 129 114 092 118 821 121 763 122 787 121 634 143 587 155 741
D.122 imputált 1 553 1 586 1 375 1 598 1 506 1 588 2 571 2 532
D.29 Egyéb termelési adók 162 743 148 674 164 558 169 362 101 714 102 622 90 198 93 092
D.39 Egyéb termelési támogatások 3 772 1 922 1 598 1 456 1 518 1 085 2 592 3 525
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege -158 971 -146 752 -162 960 -167 906 -100 196 -101 537 -87 606 -89 567
B.2 n Működési eredmény, nettó 250 549 199 064 223 336 185 563 249 996 367 166 371 689 508 729
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem 123 749 168 732 151 268 26 690 176 859 140 123 49 677 116 668
D.41 Kamat, nettó 550 220 664 980 637 182 620 772 682 476 648 954 439 100 716 204
ebből:
kapott kamat 2 628 452 2 132 048 1 653 110 1 435 190 1 303 161 1 239 983 1 265 782 1 670 293
fizetett kamat 2 078 232 1 467 068 1 015 928 814 418 620 685 591 029 826 682 954 089
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -184 415 -326 265 133 276 -710 244 -121 637 -16 395 -231 093 -501 975
ebből:
kapott osztalék, részesedés 535 555 268 764 430 119 197 322 498 178 440 971 289 825 396 553
fizetett osztalék, részesedés 719 970 595 029 296 843 907 566 619 815 457 366 520 918 898 528
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 41 925 83 125 -384 545 278 024 -243 916 -343 414 -22 692 66 359
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó -283 981 -253 108 -234 645 -161 862 -140 064 -149 022 -135 638 -163 920
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó 2 139 861 2 093 411 1 719 086 1 372 841 2 248 455 2 531 184 2112321 2 552 738
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó 374 298 367 796 374 604 212 253 426 855 507 289 421366 625 397
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 119 034 140 956 110 124 119 601 121 402 78 883 54 632 91 550
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 222 885 205 794 209 312 208 036 222 624 231 881 250 799 237 880
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 156 173 121 412 118 320 123 744 127 580 122 125 137 511 170 877
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -10 441 -13 149 -7 375 -3 511 -838 -17 712 -8 909 195
Egyéb folyó transzferek, kapott 199 470 233 701 247 552 253 085 284 427 304 945 312 711 360 726
Egyéb folyó transzferek, fizetett 209 911 246 850 254 927 256 596 285 265 322 657 321 620 360 531
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 311 535 298 073 348 097 173 433 399 659 520 450 471113 601 045
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712 84 382 90 992 84 292 95 044 109 756 113 288 67 473
B.8 n Megtakarítás, nettó 244 823 213 691 257 105 89 141 304 615 410 694 357825 533 572
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettóvagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege -164157 26260 23 693 -440 539 3 184 -52 681 5646 1 824
Tőketranszferek, kapott 15 614 28 998 24 679 108 991 17 501 22 744 24 642 15 535
D.91 Tőkeadók x x x x x x x x
D.92 Beruházási támogatások 790 1 427 11 744 37 731 1 299 2 455 39 813
D 99 Egyéb tőketranszferek 14 824 27 571 12 935 71 260 16 202 20 289 24 603 14 722
Tőketranszferek, fizetett 179 771 2 738 986 549 530 14 317 75 425 18 996 13 711
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások x x x x x x x x
D.99 Egyéb tőketranszferek 179 771 2 738 986 549 530 14 317 75 425 18 996 13 711
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 80 666 239 951 280 798 -351 398 307 799 358 013 363471 535 396
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 95 577 101 827 70 329 88 878 111 020 110 707 152 743 201 602
P.52 Készletváltozás x x x x x x x x
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege x x x x x x x x
P.51c Állóeszköz-felhasználás 117 236 113 179 113 236 111 291 108 823 108 334 114 748 131 015
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 5 0 0 2 886 243 471 252 332
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) / Nettó hitelfelvét(–)a 102 320 251 303 323 705 -331 871 305 359 355 169 325 224 464 477
aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség/nettó finanszírozási igény ugyanazt a fogalmat takarja.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011