3.1.39.1. Külföldi érdekeltségű vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint – BPM5 (2008–2012)

< >
Ágazati kóda Gazdasági ág, ágazat 2008 2009 2010 2011 2012
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 705 737 774 754 733
B Bányászat, kőfejtés 89 96 95 96 90
C Feldolgozóipar 3 122 3 040 3 016 3 018 2 917
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 414 452 465 496 485
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 337 309 306 284 249
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 286 282 276 266 249
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 5 4 5 4
CE Vegyi anyag, termék gyártása 103 88 87 86 89b
CF Gyógyszergyártás 27 25 26 24 21
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 417 382 360 361 343
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 485 472 475 460 463
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 174 171 155 154 150
CJ Villamos berendezés gyártása 146 148 148 144 137
CK Gép, gépi berendezés gyártása 301 272 269 270 276
CL Járműgyártás 158 167 179 182 174
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 269 268 265 287 281
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 153 169 179 183 201
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 364 3 305 3 290 3 297 3 208
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 98 99 92 95 96
B+C+D+E Ipar 3 462 3 404 3 382 3 392 3 304
F Építőipar 1 520 1 473 1 418 1 371 1 278
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 8 872 8 838 9 002 9 210 8 457
H Szállítás, raktározás 731 744 764 776 772
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1 289 1 363 1 384 1 389 1 287
J Információ, kommunikáció 1 067 1 051 1 070 1 128 1 116
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 636 314 344 367 351
L Ingatlanügyletek 6 675 6 810 6 902 6 770 6 348
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2 383 2 442 2 871 2 947 2 836
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 000 1 323 1 077 1 106 1 129
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 133 153 162 176 175
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 151 160 167 172 162
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 198 172 194 194 197
S Egyéb szolgáltatás 171 168 178 198 184
T+U Egyéb tevékenység
A–U Összesen 28 993 29 152 29 689 29 950 28 329
aTevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere '08 (TEÁOR '08).  bKokszgyártás, kőolajfeldolgozás gazdasági ágazattal (CD) együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011