3.1.20. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása (1995–)(1/3)

(folyó áron, milliárd Ft)

< >
Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bér, kereset 1 902,2 2 325,6 2 844,7 3 359,6 3 737,5 4 425,6 5 270,9 5 859,5 6 739,3
A munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulása 704,3 815,8 1 039,0 1 218,7 1 275,5 1 487,6 1 643,4 1 833,0 1 953,7
Munkavállalói jövedelem 2 606,5 3 141,4 3 883,7 4 578,2 5 013,0 5 913,2 6 914,3 7 692,5 8 692,9
Működési eredmény 292,4 379,7 470,8 529,0 625,4 708,9 787,1 841,4 902,2
Vegyes jövedelem 913,1 1 104,7 1 220,2 1 334,7 1 506,4 1 637,3 1 927,9 2 050,1 2 095,9
Tulajdonosi jövedelem 331,7 426,0 518,0 614,3 693,9 691,2 666,3 759,8 713,7
Az elsődleges jövedelmek egyenlege 4 143,6 5 051,7 6 092,7 7 056,2 7 838,7 8 950,6 10 295,6 11 343,9 12 404,7
Kapott folyó transzferek összesen 988,2 1 091,2 1 269,6 1 541,6 1 738,4 1 935,4 2 247,0 2 680,2 3 011,5
Ebből:
a kötelező társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai 631,1 695,2 813,4 993,5 1 128,6 1 280,8 1 482,6 1 777,6 1 964,3
Fizetett folyó transzferek összesen 1 362,0 1 651,6 2 031,5 2 379,7 2 669,6 3 138,8 3 618,0 4 099,2 4 380,5
Rendelkezésre álló jövedelem 3 769,8 4 491,3 5 330,8 6 218,0 6 907,5 7 747,2 8 924,6 9 924,8 11 035,8
Természetbeni társadalmi juttatás 763,2 892,4 1 073,4 1 279,8 1 430,3 1 642,5 1 877,0 2 245,5 2 618,5
Összes (korrigált, rendelkezésre álló) jövedelem 4 533,0 5 383,7 6 404,2 7 497,9 8 337,8 9 389,7 10 801,6 12 170,3 13 654,3
Nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció 7,6 23,2 33,7 72,5 131,6 153,8 177,9 215,5 257,0
Jövedelem összesen 4 540,6 5 407,0 6 437,9 7 570,3 8 469,5 9 543,5 10 979,5 12 385,8 13 911,3
Ebből:
hazai tényleges fogyasztás összesen 4 085,4 4 957,7 6 006,9 7 087,1 8 122,9 9 349,3 10 704,2 11 981,5 13 476,3
az idegenforgalmi kiadások egyenlege -233,7 -364,3 -478,4 -514,6 -523,1 -646,0 -733,6 -470,3 -364,3
a rezidens háztartások tényleges fogyasztása összesen 3 851,7 4 593,3 5 528,5 6 572,5 7 599,8 8 703,3 9 970,6 11 511,1 13 112,1
Felhalmozás összesen 442,5 478,9 524,5 515,1 542,6 701,6 910,5 1 048,1 1 183,4
Ebből:
lakásberuházás 370,3 387,1 411,7 376,1 380,1 468,6 667,8 803,4 936,9
A tőketranszferek egyenlege 153,4 89,3 66,4 48,3 41,4 75,9 100,7 121,5 112,5
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és értékesítésének egyenlege 6,0 7,0 11,5 9,9 10,9 18,2 16,2 16,0 35,3
Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét 393,8 416,9 439,8 521,1 357,5 196,2 182,9 -68,1 -307,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011