3.1.20. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása (1995–)(2/3)

(folyó áron, milliárd Ft)

< >
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bér, kereset 7 504,6 8 144,8 8 701,1 9 148,8 9 591,6 9 449,9 9 872,3 10 299,8
A munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulása 2 093,3 2 286,4 2 409,8 2 596,6 2 785,8 2 570,5 2 269,1 2 384,5
Munkavállalói jövedelem 9 597,8 10 431,2 11 111,0 11 745,4 12 377,4 12 020,5 12 141,4 12 684,3
Működési eredmény 963,8 1 027,5 1 124,4 1 213,1 1 301,5 1 354,8 1 550,3 1 551,5
Vegyes jövedelem 2 242,0 2 398,0 2 379,2 2 427,9 2 628,9 2 385,5 2 372,3 2 541,9
Tulajdonosi jövedelem 889,0 880,0 949,1 1 005,2 903,9 1 004,0 819,5 841,2
Az elsődleges jövedelmek egyenlege 13 692,6 14 736,8 15 563,6 16 391,6 17 211,7 16 764,8 16 883,5 17 619,0
Kapott folyó transzferek összesen 3 393,8 3 811,1 4 201,6 4 550,5 4 776,0 4 780,2 4 798,7 4 881,8
Ebből:
a kötelező társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai 2 177,4 2 433,2 2 662,1 2 935,6 3 253,1 3 255,2 3 289,2 3 410,3
Fizetett folyó transzferek összesen 4 773,4 5 227,0 5 750,1 6 494,5 6 994,9 6 572,5 6 255,7 6 025,8
Rendelkezésre álló jövedelem 12 313,0 13 320,8 14 015,1 14 447,6 14 992,7 14 972,4 15 426,6 16 475,0
Természetbeni társadalmi juttatás 2 821,5 3 069,1 3 254,7 3 212,9 3 430,5 3 429,2 3 423,7 3 451,3
Összes (korrigált, rendelkezésre álló) jövedelem 15 134,4 16 389,9 17 269,8 17 660,4 18 423,2 18 401,7 18 850,2 19 926,2
Nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció 325,2 367,7 464,0 472,2 570,4 529,8 497,7 148,2
Jövedelem összesen 15 459,6 16 757,6 17 733,7 18 132,7 18 993,7 18 931,4 19 347,9 20 074,4
Ebből:
hazai tényleges fogyasztás összesen 14 430,9 15 486,0 16 424,0 17 269,4 18 218,0 17 910,8 18 210,9 18 849,1
az idegenforgalmi kiadások egyenlege -336,2 -414,1 -563,0 -466,5 -584,6 -695,5 -712,5 -734,5
a rezidens háztartások tényleges fogyasztása összesen 14 094,7 15 071,9 15 861,1 16 802,9 17 633,4 17 215,3 17 498,3 18 114,5
Felhalmozás összesen 1 329,6 1 202,3 1 105,6 1 266,6 1 369,9 1 312,2 1 074,5 846,5
Ebből:
lakásberuházás 1 106,0 1 014,4 914,4 1 036,8 1 131,4 1 114,0 855,4 630,2
A tőketranszferek egyenlege 79,9 96,1 100,1 104,1 86,3 73,8 47,5 232,2
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és értékesítésének egyenlege 17,9 24,7 27,4 -7,0 4,4 -1,5 0,2 0,5
Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét 97,2 554,8 839,7 174,3 72,3 479,3 822,4 1 345,2

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011