3.1.20. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása (1995–)(3/3)

(folyó áron, milliárd Ft)

< >
Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bér, kereset 10 792,4 11 318,9 11 886,1 12 429,0 13 139,6 14 665,6 16 094,2 17 422,9
A munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulása 2 579,3 2 616,1 2 827,2 3 020,7 3 243,6 3 004,6 2 982,9 3 073,6
Munkavállalói jövedelem 13 371,8 13 935,0 14 713,3 15 449,6 16 383,2 17 670,2 19 077,1 20 496,4
Működési eredmény 1 522,9 1 495,7 1 534,7 1 667,3 1 833,5 2 043,2 2 360,3 2 792,7
Vegyes jövedelem 2 447,1 2 557,4 2 781,0 2 904,2 3 102,5 3 302,2 3 695,7 4 189,7
Tulajdonosi jövedelem 1 068,8 1 058,8 1 072,5 1 234,1 1 185,9 1 084,9 1 378,7 1 696,6
Az elsődleges jövedelmek egyenlege 18 410,6 19 046,9 20 101,5 21 255,3 22 505,1 24 100,6 26 511,8 29 175,4
Kapott folyó transzferek összesen 4 908,6 4 996,7 5 078,3 5 113,1 5 218,8 5 425,8 5 746,9 6 051,3
Ebből:
a kötelező társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai 3 277,5 3 468,1 3 558,2 3 629,1 3 730,2 3 898,0 4 096,1 4 312,0
Fizetett folyó transzferek összesen 6 513,1 6 662,2 7 095,6 7 578,7 8 014,7 8 317,2 8 861,5 9 554,8
Rendelkezésre álló jövedelem 16 806,1 17 381,4 18 084,2 18 789,7 19 709,1 21 209,1 23 397,2 25 671,9
Természetbeni társadalmi juttatás 3 433,4 3 473,7 3 745,4 4 059,6 4 267,2 4 553,4 4 900,9 5 219,6
Összes (korrigált, rendelkezésre álló) jövedelem 20 239,4 20 855,1 21 829,6 22 849,3 23 976,3 25 762,5 28 298,1 30 891,5
Nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció 66,7 84,4 91,0 84,3 95,0 109,8 113,3 67,5
Jövedelem összesen 20 306,2 20 939,5 21 920,6 22 933,6 24 071,4 25 872,2 28 411,4 30 958,9
Ebből:
hazai tényleges fogyasztás összesen 19 310,0 19 592,4 20 565,7 21 609,1 22 798,3 24 557,6 26 591,4 29 092,1
az idegenforgalmi kiadások egyenlege -748,7 -781,3 -907,9 -983,3 -1 006,7 -1 043,4 -1 168,1 -1 330,7
a rezidens háztartások tényleges fogyasztása összesen 18 561,3 18 811,1 19 657,7 20 625,8 21 791,6 23 514,2 25 423,3 27 761,4
Felhalmozás összesen 803,5 846,8 912,6 1 022,1 1 150,7 1 396,0 1 668,1 1 909,8
Ebből:
lakásberuházás 580,5 556,7 668,0 756,5 854,8 1 063,6 1 297,4 1 510,6
A tőketranszferek egyenlege 279,8 72,4 182,2 774,3 119,1 130,0 198,1 286,3
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és értékesítésének egyenlege -4,8 -10,7 -21,2 -8,1 105,5 128,5 -6,1 -17,7
Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét 1 225,9 1 364,6 1 553,6 2 068,1 1 142,7 963,5 1 524,2 1 591,8
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011