3.1.20. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása (1995–)(3/3)

(folyó áron, milliárd Ft)

< >
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bér, kereset 10 307,3 10 754,0 11 370,8 11 971,5 12 115,1 13 039,9 14 406,2
A munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulása 2 414,9 2 412,4 2 496,3 2 716,6 2 909,6 3 113,8 2 918,0
Munkavállalói jövedelem 12 722,3 13 166,4 13 867,1 14 688,1 15 024,8 16 153,7 17 324,1
Működési eredmény 1 420,8 1 450,5 1 468,3 1 486,7 1 519,2 1 562,2 1 681,8
Vegyes jövedelem 2 517,6 2 437,7 2 491,6 2 745,6 2 896,9 3 050,6 3 191,7
Tulajdonosi jövedelem 846,9 1 088,6 1 066,1 1 069,5 1 223,7 1 184,7 1 039,4
Az elsődleges jövedelmek egyenlege 17 507,5 18 143,1 18 893,2 19 989,9 20 664,7 21 951,1 23 237,1
Kapott folyó transzferek összesen 4 932,9 4 951,1 5 050,8 5 154,2 5 227,2 5 334,1 5 580,3
Ebből:
a kötelező társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai 3 395,2 3 274,1 3 465,2 3 554,3 3 623,7 3 722,1 3 887,3
Fizetett folyó transzferek összesen 6 036,1 6 305,4 6 523,3 6 986,6 7 470,1 7 875,5 8 230,6
Rendelkezésre álló jövedelem 16 404,3 16 788,8 17 420,7 18 157,6 18 421,8 19 409,7 20 586,8
Természetbeni társadalmi juttatás 3 434,6 3 414,8 3 468,6 3 729,6 4 036,5 4 242,7 4 613,1
Összes (korrigált, rendelkezésre álló) jövedelem 19 838,8 20 203,6 20 889,3 21 887,1 22 458,2 23 652,4 25 199,9
Nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció 148,2 66,7 84,4 91,0 84,3 95,0 109,8
Jövedelem összesen 19 987,0 20 270,3 20 973,7 21 978,1 22 542,5 23 747,5 25 309,7
Ebből:
hazai tényleges fogyasztás összesen 18 666,1 19 191,5 19 566,6 20 512,3 21 448,1 22 282,6 23 937,2
az idegenforgalmi kiadások egyenlege -734,5 -748,3 -781,3 -907,9 -983,1 -1 006,8 -1 043,4
a rezidens háztartások tényleges fogyasztása összesen 17 931,6 18 443,2 18 785,3 19 604,4 20 464,9 21 275,8 22 893,9
Felhalmozás összesen 846,5 803,5 846,8 912,6 1 022,1 1 150,1 1 394,4
Ebből:
lakásberuházás 630,2 580,5 556,7 668,0 756,5 854,8 1 062,5
A tőketranszferek egyenlege 232,2 279,8 72,4 182,2 774,3 119,2 142,9
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és értékesítésének egyenlege 0,5 -4,8 -10,7 -21,2 -8,1 105,5 128,5
Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét 1 440,7 1 308,1 1 424,6 1 664,4 1 838,0 1 335,4 1 035,8
Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011