3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2001–)*(2/2)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 577 1 597 3 570 1 260 2 648 5 209 2 536 408 -658 99
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 6 243 6 776 7 123 6 712 8 959 10 084 8 659 6 003 4 125 3 100
1.A.a. Áruk, egyenleg 2 853 2 933 3 331 2 125 4 052 3 958 1 712 -1 684 -3 043 -866
Bevétel 71 721 69 961 70 243 73 826 78 477 78 588 85 285 88 662 93 054 88 706
Kiadás 68 868 67 028 66 912 71 701 74 425 74 630 83 573 90 346 96 097 89 572
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 3 390 3 844 3 792 4 587 4 907 6 126 6 947 7 687 7 168 3 966
Bevétel 16 201 16 163 17 041 18 768 20 286 21 878 23 817 25 359 27 112 19 627
Kiadás 12 811 12 320 13 249 14 181 15 378 15 753 16 870 17 671 19 944 15 661
1.A.b.4. Utazás egyenleg 2 535 2 478 2 605 2 888 3 148 3 166 3 307 3 612 4 063 2 034
Bevétel 4 318 3 951 4 041 4 419 4 798 5 120 5 483 5 851 6 515 3 040
Kiadás 1 782 1 473 1 437 1 531 1 650 1 954 2 176 2 239 2 452 1 006
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -4 941 -4 249 -2 912 -4 625 -5 131 -3 131 -5 021 -5 049 -3 927 -2 260
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 1 014 1 693 2 290 2 332 2 759 2 823 2 627 2 422 2 572 1 765
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -7 252 -7 230 -6 612 -8 282 -9 180 -7 057 -8 869 -8 670 -7 641 -5 227
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -4 806 -4 533 -4 056 -5 875 -7 080 -5 299 -7 344 -7 345 -6 435 -4 465
1.B.2.2 A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -1 962 -2 274 -2 387 -2 329 -2 074 -1 706 -1 469 -1 315 -1 249 -772
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -1 356 -1 216 -817 -612 -427 -303 -244 -203 -201 -210
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 872 793 648 533 401 252 187 192 244 220
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 1 297 1 288 1 410 1 324 1 290 1 103 1 221 1 200 1 142 1 203
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -725 -930 -641 -827 -1 180 -1 744 -1 102 -547 -857 -742
2. Tőkemérleg, egyenleg 2 394 2 549 3 852 3 908 5 160 -21 1 075 3 063 2 697 2 747
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 570 4 521 6 360 4 497 6 658 3 549 1 866 1 073 153 256
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -1 076 -2 183 -1 232 -3 078 -1 438 -2 563 -2 037 -2 858 -926 34
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 3 520 2 375 3 892 4 186 5 753 -8 414 4 987 3 748 1 419 728
3.1.1.k Részesedések 359 12 823 1 377 3 088 -14 746 -6 277 211 3 059 2 339 3 984
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 4 596 4 558 5 124 7 264 7 192 -5 851 7 024 6 606 2 345 694
3.1.1.t. Részesedések 4 555 6 007 4 389 4 838 5 258 -827 8 405 4 726 5 484 352
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -6 514 -1 543 -3 101 3 313 5 657 4 823 3 761 -185 1 545 -2 395
3.2.k. Követelések -1 652 -786 -378 1 946 391 999 1 916 -140 258 621
3.2.t. Tartozások 4 862 757 2 723 -1 367 -5 265 -3 823 -1 845 44 -1 286 3 016
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 787 -306 -618 265 -686 53 -1 050 -933 22 -441
3.4. Egyéb befektetések 3 499 11 904 10 102 3 258 8 038 7 335 1 163 1 450 -813 -2 872
3.4.k Követelések -1 757 -1 832 -122 -699 5 471 6 229 1 750 2 407 136 81
3.4.t Tartozások -5 257 -13 737 -10 224 -3 957 -2 567 -1 107 588 956 949 2 954
3.5.k. Tartalékeszközök 3 874 -3 351 1 210 740 -4 913 -6 100 28 3 598 325 5 931
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -2 402 376 -1 061 -671 -1 150 -1 640 -1 746 -2 398 -1 886 -2 589
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 2 971 4 146 7 422 5 168 7 808 5 188 3 611 3 471 2 039 2 846
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 570 4 521 6 360 4 497 6 658 3 549 1 866 1 073 153 256
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011