3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 430 299 -586 -859 -41 -53 -230
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 724 2 153 881 1 113 1 691 1 742 1 371
1.A.a. Áruk, egyenleg 165 88 -1 325 -582 79 -385 -1 118
Bevétel 21 855 22 856 20 876 23 040 23 689 23 509 22 575
Kiadás 21 690 22 767 22 201 23 622 23 610 23 894 23 693
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 560 2 065 2 205 1 695 1 611 2 128 2 489
Bevétel 5 575 6 451 6 898 6 067 5 700 6 535 7 337
Kiadás 4 015 4 386 4 693 4 372 4 088 4 407 4 848
1.A.b.4. Utazás egyenleg 625 883 1 227 877 715 1 008 1 404
Bevétel 1 066 1 431 2 014 1 339 1 179 1 570 2 306
Kiadás 441 548 787 463 465 562 902
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -973 -1 616 -1 336 -1 368 -1 138 -1 641 -1 298
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 541 601 575 605 602 644 650
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 940 -2 462 -2 156 -2 392 -2 013 -2 574 -2 172
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 684 -1 886 -1 924 -2 151 -1 791 -1 992 -1 970
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -250 -575 -232 -249 -231 -597 -218
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -51 -47 -47 -48 -51 -49 -44
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 44 45 47 56 60 64 61
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 426 246 245 419 274 289 224
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -321 -239 -131 -604 -594 -154 -303
2. Tőkemérleg, egyenleg 719 767 556 1 417 369 573 342
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 547 744 -641 503 -1 346 218 -175
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -479 -63 -2 195 -76 -1 384 62 -222
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 808 1 774 -628 3 703 1 417 348 -1 787
3.1.1.k Részesedések 987 216 422 2 972 444 -399 979
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 1 287 1 836 1 566 3 779 2 801 286 -1 565
3.1.1.t. Részesedések 618 -160 2 639 3 422 1 808 -1 083 3 159
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -215 1 587 -506 -1 093 1 262 27 -450
3.2.k. Követelések 150 -105 -164 -21 367 236 -439
3.2.t. Tartozások 365 -1 693 342 1 072 -895 209 10
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -158 110 -124 -761 -208 14 -6
3.4. Egyéb befektetések 1 689 -1 624 2 343 -881 -704 569 -166
3.4.k Követelések 1 863 17 2 026 -1 452 1 541 -234 1 310
3.4.t Tartozások 174 1 641 -316 -572 2 245 -803 1 475
3.5.k. Tartalékeszközök -290 733 -159 3 314 -312 -455 668
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -602 -321 -611 -55 -1 674 -302 -287
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 1 149 1 065 -31 558 328 520 112
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 547 744 -641 503 -1 346 218 -175
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011