3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(3/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 536 471 -276 -753 -118 221 -540 -779
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 748 2 126 928 1 199 1 590 1 902 1 188 624
1.A.a. Áruk, egyenleg 149 90 -1 330 -597 -111 -313 -1 157 -1 110
Bevétel 21 856 22 874 20 887 23 041 23 411 23 455 22 916 23 126
Kiadás 21 707 22 784 22 216 23 638 23 522 23 768 24 073 24 237
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 598 2 036 2 257 1 796 1 701 2 215 2 345 1 735
Bevétel 5 646 6 438 6 923 6 351 5 972 6 825 7 509 6 593
Kiadás 4 048 4 403 4 666 4 555 4 271 4 610 5 165 4 858
1.A.b.4. Utazás egyenleg 625 883 1 227 877 715 1 008 1 404 902
Bevétel 1 066 1 431 2 014 1 339 1 179 1 570 2 306 1 424
Kiadás 441 548 787 463 465 562 902 523
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -958 -1 582 -1 297 -1 357 -1 166 -1 622 -1 305 -1 208
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 541 601 575 605 602 644 650 631
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 884 -2 404 -2 095 -2 333 -2 029 -2 555 -2 178 -2 338
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 625 -1 826 -1 861 -2 090 -1 803 -1 992 -1 974 -2 119
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -252 -577 -234 -251 -231 -574 -218 -225
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -51 -47 -47 -48 -55 -53 -48 -53
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 44 45 47 56 60 64 61 59
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 385 222 223 371 262 289 224 499
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -253 -73 94 -594 -542 -58 -423 -195
2. Tőkemérleg, egyenleg 605 633 493 1 265 325 475 505 1 316
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 594 799 -559 334 -1 015 355 -345 424
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -483 -20 -2 109 -169 -943 365 -270 -707
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 813 1 825 -602 4 006 1 212 483 -1 610 -188
3.1.1.k Részesedések 992 260 435 3 132 146 -400 978 323
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 1 295 1 845 1 507 4 175 2 155 119 -1 340 519
3.1.1.t. Részesedések 559 -198 2 586 3 540 1 794 -1 375 3 231 1 767
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -202 1 604 -504 -1 082 1 262 27 -450 699
3.2.k. Követelések 150 -105 -164 -21 367 235 -439 89
3.2.t. Tartozások 353 -1 709 340 1 060 -895 209 10 -610
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -158 110 -124 -761 -226 4 -12 261
3.4. Egyéb befektetések 1 727 -1 628 2 338 -968 -796 414 -281 -254
3.4.k Követelések 1 855 9 2 018 -1 445 1 422 21 818 -2 207
3.4.t Tartozások 128 1 637 -319 -477 2 218 -393 1 099 -1 953
3.5.k. Tartalékeszközök -290 733 -159 3 314 -312 -455 668 425
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -547 -306 -776 -178 -1 222 -342 -309 -112
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 1 141 1 105 217 512 207 696 -35 536
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 594 799 -559 334 -1 015 355 -345 424
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011