3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(3/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 631 564 -192 -626 149 446 -345 -613
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 748 2 126 931 1 199 1 394 1 773 984 422
1.A.a. Áruk, egyenleg 149 90 -1 326 -597 -221 -356 -1 229 -1 186
Bevétel 21 856 22 874 20 890 23 041 23 450 23 515 22 967 23 145
Kiadás 21 707 22 784 22 216 23 638 23 671 23 871 24 197 24 331
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 598 2 036 2 257 1 796 1 615 2 129 2 213 1 608
Bevétel 5 646 6 438 6 923 6 351 5 980 6 836 7 527 6 585
Kiadás 4 048 4 403 4 666 4 555 4 365 4 707 5 314 4 978
1.A.b.4. Utazás egyenleg 625 883 1 227 877 723 1 016 1 413 910
Bevétel 1 066 1 431 2 014 1 339 1 188 1 579 2 315 1 433
Kiadás 441 548 787 463 465 562 902 523
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -897 -1 522 -1 249 -1 311 -726 -1 283 -933 -949
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 565 626 600 631 610 655 662 646
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 846 -2 370 -2 071 -2 313 -1 598 -2 227 -1 819 -2 094
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 585 -1 789 -1 834 -2 066 -1 372 -1 666 -1 617 -1 874
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -252 -577 -234 -251 -231 -574 -218 -225
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -53 -50 -49 -51 -55 -51 -45 -54
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 44 45 47 56 60 64 61 59
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 385 222 223 371 262 289 224 499
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -220 -40 125 -513 -519 -44 -395 -85
2. Tőkemérleg, egyenleg 609 638 497 1 244 324 474 470 1 349
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 698 831 -555 214 -513 743 14 672
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -379 9 -2 104 -260 -408 771 216 -481
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 873 1 806 -577 4 100 1 306 370 -1 593 -280
3.1.1.k Részesedések 1 019 262 447 3 144 179 -511 992 218
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 1 252 1 797 1 527 4 361 1 715 -401 -1 809 201
3.1.1.t. Részesedések 525 -227 2 555 3 559 1 342 -1 975 2 778 1 377
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -202 1 604 -504 -1 082 1 262 27 -432 682
3.2.k. Követelések 150 -105 -164 -21 367 235 -422 72
3.2.t. Tartozások 353 -1 709 340 1 060 -895 209 10 -610
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -158 110 -124 -761 -226 1 -12 261
3.4. Egyéb befektetések 1 727 -1 625 2 337 -997 -828 399 -425 -215
3.4.k Követelések 1 855 12 2 018 -1 449 1 419 23 817 -2 211
3.4.t Tartozások 128 1 637 -319 -452 2 247 -376 1 243 -1 996
3.5.k. Tartalékeszközök -290 733 -159 3 314 -312 -455 668 425
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -542 -371 -859 -405 -985 -178 -111 -64
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 1 240 1 202 305 619 472 920 125 736
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 698 831 -555 214 -513 743 14 672
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011