3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(4/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2020
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 201 -953 667 185
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 106 -259 1 321 932
1.A.a. Áruk, egyenleg -241 -848 -85 308
Bevétel 23 318 18 190 22 630 24 568
Kiadás 23 559 19 037 22 716 24 260
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 347 588 1 407 624
Bevétel 5 650 4 120 5 221 4 635
Kiadás 4 303 3 532 3 814 4 011
1.A.b.4. Utazás egyenleg 629 302 700 403
Bevétel 1 038 457 1 005 541
Kiadás 409 155 305 138
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -526 -486 -615 -633
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 523 447 427 368
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 338 -1 255 -1 278 -1 356
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 152 -1 046 -1 092 -1 175
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -199 -206 -188 -179
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -48 -60 -50 -52
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 61 57 53 50
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 289 323 236 356
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -379 -209 -40 -115
2. Tőkemérleg, egyenleg 567 657 739 783
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 144 -964 357 719
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -604 -359 -224 1 221
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) -280 -498 1 771 -264
3.1.1.k Részesedések 197 999 20 2 768
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 324 -139 1 995 -1 485
3.1.1.t. Részesedések -914 -854 1 255 864
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) 2 840 -2 598 -149 -2 488
3.2.k. Követelések -258 288 101 490
3.2.t. Tartozások -3 098 2 887 250 2 977
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -130 169 -400 -80
3.4. Egyéb befektetések 897 -2 658 -1 271 160
3.4.k Követelések 2 755 -2 301 801 -1 173
3.4.t Tartozások 1 858 357 2 072 -1 333
3.5.k. Tartalékeszközök -2 859 4 483 2 401 1 905
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -624 -668 -1 049 -248
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 768 -296 1 406 968
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 144 -964 357 719
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011