3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(4/4)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2020
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 2
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 274
1.A.a. Áruk, egyenleg -183
Bevétel 23 207
Kiadás 23 390
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 457
Bevétel 5 570
Kiadás 4 114
1.A.b.4. Utazás egyenleg 626
Bevétel 1 034
Kiadás 409
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -869
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 567
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 709
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 527
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -198
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -45
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 61
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 274
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -403
2. Tőkemérleg, egyenleg 567
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) -317
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -1 253
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) -455
3.1.1.k Részesedések 288
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 798
3.1.1.t. Részesedések -490
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) 2 832
3.2.k. Követelések -266
3.2.t. Tartozások -3 098
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -130
3.4. Egyéb befektetések 1 092
3.4.k Követelések 2 620
3.4.t Tartozások 1 529
3.5.k. Tartalékeszközök -2 859
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -887
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 569
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) -317
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011