3.2.1.3. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'14 (2014–)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018
11 Gazdasági társaság 574 194 548 355 527 791 516 989 508 609
113 Korlátolt felelősségű társaság 412 636 398 161 385 938 380 082 376 304
114 Részvénytársaság 6 105 6 305 6 518 6 783 7 083
116 Közkereseti társaság 4 314 3 884 3 540 3 299 3 096
117 Betéti társaság 151 139 140 005 131 795 126 825 122 126
12, 15 Szövetkezet 4 249 4 577 4 817 4 865 4 539
124 Agrárgazdasági szövetkezet 763 686 632 574 532
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 044 6 089 6 172 5 991 6 074
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 30 32 33 36 35
1 Jogi személyiségű vállalkozás 584 517 559 053 538 813 527 881 519 257
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 578 526 466 389 333
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 1 247 1 274 1 306 1 338 1 413
228 Egyéni cég 548 532 522 544 564
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 1 825 1 800 1 772 1 727 1 746
1, 21, 22 Társas vállalkozás 586 342 560 853 540 585 529 608 521 003
23 Önálló vállalkozó 1 115 463 1 130 025 1 156 651 1 189 993 1 236 486
231 Egyéni vállalkozó 393 525 400 493 420 671 450 901 493 958
1, 2 Vállalkozás összesen 1 701 805 1 690 878 1 697 236 1 719 601 1 757 489
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 12 866 12 757 12 636 12 704 12 683
5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 127 254 128 271 129 609 130 305 130 361
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 86 212 85 626 85 820 85 167 83 830
57 Nonprofit gazdasági társaság 3 758 3 888 3 988 4 045 4 157
6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 41 042 42 645 43 789 45 138 46 531
7, 921, 931, 932, 961 Egyéb gazdasági szervezet 5 597 5 798 6 620 7 805 8 275
Összesen 1 847 522 1 837 704 1 846 101 1 870 415 1 908 808

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011