3.2.1.3. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'14 (2014–)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11 Gazdasági társaság 574 194 548 355 527 791 516 989 508 609 503 544 503 066
113 Korlátolt felelősségű társaság 412 636 398 161 385 938 380 082 376 304 375 884 380 870
114 Részvénytársaság 6 105 6 305 6 518 6 783 7 083 7 351 7 700
116 Közkereseti társaság 4 314 3 884 3 540 3 299 3 096 2 850 2 603
117 Betéti társaság 151 139 140 005 131 795 126 825 122 126 117 459 111 893
12, 15 Szövetkezet 4 249 4 577 4 817 4 865 4 539 3 845 3 436
124 Agrárgazdasági szövetkezet 763 686 632 574 532 510 481
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 044 6 089 6 172 5 991 6 074 6 168 6 281
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 30 32 33 36 35 34 32
1 Jogi személyiségű vállalkozás 584 517 559 053 538 813 527 881 519 257 513 591 512 815
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 578 526 466 389 333 268 210
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 1 247 1 274 1 306 1 338 1 413 1 415 1 456
228 Egyéni cég 548 532 522 544 564 545 540
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 1 825 1 800 1 772 1 727 1 746 1 683 1 666
1, 21, 22 Társas vállalkozás 586 342 560 853 540 585 529 608 521 003 515 274 514 481
23 Önálló vállalkozó 1 115 463 1 130 025 1 156 651 1 189 993 1 236 486 1 279 135 1 295 875
231 Egyéni vállalkozó 393 525 400 493 420 671 450 901 493 958 531 617 556 191
1, 2 Vállalkozás összesen 1 701 805 1 690 878 1 697 236 1 719 601 1 757 489 1 794 409 1 810 356
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 12 866 12 757 12 636 12 704 12 683 12 825 12 683
5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 127 254 128 271 129 609 130 305 130 361 129 767 130 350
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 86 212 85 626 85 820 85 167 83 830 82 803 82 045
57 Nonprofit gazdasági társaság 3 758 3 888 3 988 4 045 4 157 4 204 4 202
6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 41 042 42 645 43 789 45 138 46 531 46 964 48 305
7, 921, 931, 932, 961 Egyéb gazdasági szervezet 5 597 5 798 6 620 7 805 8 275 8 750 9 104
Összesen 1 847 522 1 837 704 1 846 101 1 870 415 1 908 808 1 945 751 1 962 493

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011