5.7.2. Alapenergiahordozók termelése hőértékben (2000–)*(1/2)

(PJ)

< >
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Szén 121,1 111,5 112,3 113,4 91,4 73,2 73,5 74,2 70,9 65,1
Kőolaj és kőolajtermékek 70,4 65,6 67,4 67,3 66,6 59,4 56,9 50,4 52,1 50,5
Földgáz 103,6 103,7 98,6 95,7 99,1 97,6 99,7 83,9 84,0 95,7
Éghető megújulók és hulladékoka 31,7 33,3 33,3 34,4 36,5 68,9 70,4 75,3 81,3 103,9
Nukleárisb 155,3 154,8 152,8 120,8 130,6 151,6 147,5 160,7 162,2 168,8
Víz 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Szél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,7 1,2
Egyéb nem éghető megújulókc 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2
Összesen 486,3 473,3 468,8 435,9 428,6 455,1 452,6 449,4 456,2 490,2
*Csak az alapenergiahordozókat tartalmazza (szén, kőolaj, földgáz, a kőolaj- és földgázkitermelés mellléktermékei, atomenergia, biomassza, bioüzemanyag, biogáz, nap, szél, víz, geotermikus energia, kommunális és ipari hulladék). Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.  aBiomassza, bioüzemanyag, biogáz, kommunális és ipari hulladék.  bHazai termelésűnek tekintve a nukleáris energiát (atomerőművi villamos energia hőegyenértéke és a közvetlen hőhasznosítás (utóbbi a villamosenergia-termelésre fordított gőz nélkül)).  cNapkollektorral termelt hőenergia, napelemmel termelt villamos energia, geotermikus energia. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011