5.7.2. Alapenergiahordozók termelése hőértékben (2000–)*(2/2)

(PJ)

< >
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Szén 66,7 68,9 67,3 67,5 66,5 63,6 61,2 53,7 47,8
Kőolaj és kőolajtermékek 45,6 40,5 43,1 36,9 35,1 36,3 41,5 44,1 46,4
Földgáz 93,6 88,5 74,0 64,7 60,2 57,3 59,8 59,1 61,4
Éghető megújulók és hulladékoka 111,6 115,8 126,4 134,7 123,0 133,7 132,1 131,0 122,7
Nukleárisb 172,5 171,6 172,8 168,2 171,5 173,3 175,8 176,3 172,3
Víz 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 0,8 0,8
Szél 1,9 2,3 2,8 2,6 2,4 2,5 2,5 2,7 2,2
Egyéb nem éghető megújulókc 4,4 4,7 4,9 5,2 4,4 5,4 6,4 7,3 8,6
Összesen 497,0 493,1 492,1 480,6 464,2 472,9 480,2 475,0 462,2
*Csak az alapenergiahordozókat tartalmazza (szén, kőolaj, földgáz, a kőolaj- és földgázkitermelés mellléktermékei, atomenergia, biomassza, bioüzemanyag, biogáz, nap, szél, víz, geotermikus energia, kommunális és ipari hulladék). Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.  aBiomassza, bioüzemanyag, biogáz, kommunális és ipari hulladék.  bHazai termelésűnek tekintve a nukleáris energiát (atomerőművi villamos energia hőegyenértéke és a közvetlen hőhasznosítás (utóbbi a villamosenergia-termelésre fordított gőz nélkül)).  cNapkollektorral termelt hőenergia, napelemmel termelt villamos energia, geotermikus energia.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011