9.11.8. Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkező 18–64 éves népesség demográfiai jellemzői aszerint, hogy igénybe vesznek-e gyermekintézményt vagy fizetett gyermekfelügyeletet,
2018. II. negyedév*(1/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Igénybe vesz gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb Nem vesz igénybe gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb gyermekeknél Összesen Igénybe vesz gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb Nem vesz igénybe gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb gyermekeknél Összesen
összes gyermeknél nem minden gyermeknél összes gyermeknél nem minden gyermeknél
férfi
Összesen 468,9 108,4 218,6 795,9 551,1 121,0 236,1 908,2
Ebből:
korcsoport
18–24 3,1 2,1 12,1 17,3 11,8 6,1 33,9 51,8
25–29 19,2 9,0 29,6 57,7 47,7 18,4 36,8 102,9
30–34 52,4 21,6 34,9 109,0 103,7 26,4 45,8 175,9
35–39 128,8 32,3 44,1 205,2 156,6 37,4 40,7 234,6
40–44 143,2 27,2 48,1 218,4 154,2 22,0 50,0 226,2
45–49 83,5 10,8 30,4 124,7 60,6 8,1 20,6 89,4
50–54 23,3 4,6 12,5 40,3 13,7 2,6 7,8 24,1
55–64 15,4 0,9 6,9 23,2 2,7 0,5 3,3
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 72,5 28,7 32,5 133,7 89,8 34,1 46,2 170,1
Középfokú érettségi nélkül 174,7 26,4 70,8 271,9 104,0 15,3 44,5 163,8
Középfokú érettségivel 105,8 27,1 67,4 200,3 176,5 35,0 80,1 291,6
Felsőfokú 115,7 26,4 47,9 190,0 180,9 36,5 65,3 282,7
lakóhely régiója
Budapest 79,9 15,5 36,9 132,3 100,1 18,9 38,2 157,2
Pest 57,2 21,2 41,9 120,3 68,6 23,9 42,1 134,7
Közép-Dunántúl 54,6 10,5 27,5 92,6 62,2 11,0 26,5 99,7
Nyugat-Dunántúl 58,0 12,1 11,3 81,4 60,3 12,8 12,1 85,3
Dél-Dunántúl 41,2 9,9 13,8 64,9 52,3 10,5 16,9 79,7
Észak-Magyarország 48,4 12,8 27,0 88,1 58,0 13,8 33,8 105,6
Észak-Alföld 71,1 12,9 34,0 118,0 79,8 14,7 38,5 133,0
Dél-Alföld 58,6 13,5 26,3 98,4 69,7 15,3 28,1 113,0
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 79,9 15,5 36,9 132,3 100,1 18,9 38,2 157,2
Megyei jogú város 84,0 18,2 29,6 131,8 103,6 19,6 32,6 155,9
Egyéb város 135,8 29,4 72,1 237,3 153,2 33,0 79,2 265,4
Község 169,1 45,3 80,1 294,5 194,1 49,4 86,1 329,7
családi állapot
Nőtlen,hajadon 110,4 26,7 66,6 203,6 130,7 31,5 80,3 242,5
Házas 334,6 80,8 144,1 559,5 348,1 83,3 136,3 567,7
Özvegy, elvált 23,8 0,9 8,0 32,8 72,3 6,2 19,5 98,0
családi állás
Férj 330,9 80,0 143,2 554,0
Feleség 338,6 82,4 133,1 554,0
Élettárs 121,8 28,5 70,6 221,0 122,0 29,7 67,0 218,6
Egyedülálló szülő gyermekkel 4,5 2,0 6,5 86,1 8,9 35,6 130,7
Egyéb 11,6 2,7 14,4 4,4 0,4 4,9
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 16,4 0,1 7,3 23,8 6,2 0,4 3,4 9,9
1 fő 15 év alatti gyermek 243,1 17,4 171,7 432,2 311,2 21,0 194,0 526,2
2 fő 15 év alatti gyermek 163,4 57,1 34,1 254,6 182,8 64,4 32,8 279,9
3 vagy több 15 év alatti gyermek 45,9 33,8 5,5 85,3 50,9 35,2 5,9 92,0
kapott ellátások szerinta
Nem kap ellátást 457,4 105,7 213,0 776,0 479,4 39,8 98,2 617,5
Kap ellátást 11,5 2,7 5,7 19,9 71,7 81,2 137,9 290,7
Ebből:
gyed, gyes, gyet 0,9 0,6 0,9 2,4 44,6 77,1 129,4 251,1
egyéb ellátás 10,6 2,1 4,8 17,4 27,0 4,1 8,4 39,6
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés.  aKivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011