9.11.8. Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkező 18–64 éves népesség demográfiai jellemzői aszerint, hogy igénybe vesznek-e gyermekintézményt vagy fizetett gyermekfelügyeletet,
2018. II. negyedév*(2/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Igénybe vesz gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb Nem vesz igénybe gyermekfelügyeletet a 15 évnél fiatalabb gyermekeknél Összesen
összes gyermeknél nem minden gyermeknél
együtt
Összesen 1 019,9 229,4 454,7 1 704,1
Ebből:
korcsoport
18–24 14,9 8,2 46,0 69,1
25–29 66,9 27,4 66,4 160,7
30–34 156,1 48,0 80,7 284,9
35–39 285,4 69,7 84,8 439,8
40–44 297,4 49,2 98,0 444,6
45–49 144,1 18,9 51,0 214,1
50–54 37,0 7,2 20,3 64,5
55–64 18,2 0,9 7,4 26,5
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 162,3 62,8 78,8 303,8
Középfokú érettségi nélkül 278,7 41,7 115,3 435,7
Középfokú érettségivel 282,3 62,1 147,5 491,9
Felsőfokú 296,6 62,9 113,2 472,7
lakóhely régiója
Budapest 180,1 34,4 75,0 289,5
Pest 125,8 45,1 84,0 255,0
Közép-Dunántúl 116,8 21,5 54,0 192,3
Nyugat-Dunántúl 118,3 24,9 23,4 166,6
Dél-Dunántúl 93,5 20,4 30,7 144,6
Észak-Magyarország 106,4 26,5 60,7 193,7
Észak-Alföld 150,9 27,7 72,5 251,0
Dél-Alföld 128,2 28,8 54,4 211,4
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 180,1 34,4 75,0 289,5
Megyei jogú város 187,7 37,8 62,2 287,7
Egyéb város 289,0 62,5 151,2 502,8
Község 363,2 94,7 166,2 624,2
családi állapot
Nőtlen,hajadon 241,1 58,2 146,9 446,1
Házas 682,7 164,2 280,4 1 127,2
Özvegy, elvált 96,2 7,1 27,5 130,7
családi állás
Férj 330,9 80,0 143,2 554,0
Feleség 338,6 82,4 133,1 554,0
Élettárs 243,8 58,1 137,6 439,6
Egyedülálló szülő gyermekkel 90,6 8,9 37,6 137,2
Egyéb 16,1 3,2 19,3
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 22,6 0,5 10,6 33,7
1 fő 15 év alatti gyermek 554,3 38,4 365,7 958,4
2 fő 15 év alatti gyermek 346,2 121,5 66,9 534,5
3 vagy több 15 év alatti gyermek 96,9 69,0 11,5 177,4
kapott ellátások szerinta
Nem kap ellátást 936,8 145,5 311,2 1 393,5
Kap ellátást 83,2 83,9 143,5 310,6
Ebből:
gyed, gyes, gyet 45,5 77,7 130,3 253,5
egyéb ellátás 37,6 6,2 13,2 57,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés.  aKivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011