9.11.10. Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkező 18–64 éves foglalkoztatottak demográfiai jellemzői aszerint, hogy milyen módon befolyásolják a gyermekgondozási feladatai a jelenlegi munkavállalást, 2018. II. negyedév*(1/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Gyermekgondozási feladatai a jelenlegi munkavállalást Összesen
befolyásolják nem befolyásolják
összesen ebből:
munkát vagy munkáltatót váltott, hogy össze tudja egyeztetni a munkát és a gondozási feladatait változtatott a munkaidő-beosztásán anélkül, hogy csökkentette volna munkaidejét változtatott munkafeltételein, munkahelyet váltott, további munkát vállalt stb., hogy több pénzt tudjon keresni csökkentette a munkaidejét
együtt
Összesen 194,6 48,7 42,5 35,3 33,6 1 092,4 1 287,1
Ebből:
korcsoport
18–24 1,5 0,1 0,2 0,4 20,4 22,0
25–29 10,9 3,0 1,0 2,0 1,0 70,3 81,2
30–34 34,3 10,7 6,4 7,8 1,8 153,9 188,1
35–39 58,0 9,9 14,2 10,1 15,0 290,7 348,8
40–44 61,6 17,1 13,2 11,0 9,9 327,2 388,8
45–49 24,5 6,4 6,9 3,6 5,0 164,4 189,0
50–54 2,9 1,4 0,5 0,3 0,7 48,2 51,1
55–64 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 17,2 18,0
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 17,4 4,0 2,8 6,6 1,0 153,6 171,0
Középfokú érettségi nélkül 33,0 12,6 3,8 7,4 5,7 322,8 355,8
Középfokú érettségivel 63,6 15,6 13,3 9,2 15,3 315,4 379,0
Felsőfokú 80,6 16,5 22,6 12,1 11,6 300,6 381,2
lakóhely régiója
Budapest 58,3 14,7 11,1 6,5 14,8 154,0 212,3
Pest 26,9 9,6 5,3 3,9 3,7 164,8 191,7
Közép-Dunántúl 16,5 4,4 1,3 4,2 1,8 139,0 155,5
Nyugat-Dunántúl 16,2 4,0 4,7 4,4 2,7 115,2 131,3
Dél-Dunántúl 13,8 5,3 3,7 1,7 1,1 88,6 102,4
Észak-Magyarország 15,4 2,5 3,7 3,5 3,8 130,5 145,8
Észak-Alföld 25,6 6,1 6,8 7,9 2,0 158,0 183,6
Dél-Alföld 21,9 2,3 5,9 3,2 3,7 142,4 164,3
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 58,3 14,7 11,1 6,5 14,8 154,0 212,3
Megyei jogú város 37,7 7,1 12,0 5,2 5,3 191,1 228,8
Egyéb város 48,9 12,8 9,3 11,7 6,7 337,9 386,8
Község 49,8 14,2 10,0 11,9 6,8 409,4 459,2
családi állapot
Nőtlen,hajadon 38,1 10,9 5,2 8,1 7,1 249,7 287,8
Házas 135,6 31,6 31,3 23,9 23,7 758,3 893,9
Özvegy, elvált 20,9 6,2 6,1 3,3 2,9 84,5 105,4
családi állás
Férj 34,4 3,8 11,7 10,9 3,4 485,8 520,2
Feleség 97,5 25,9 19,6 12,0 20,3 263,3 360,8
Élettárs 38,2 9,8 6,1 7,5 6,9 255,6 293,9
Egyedülálló szülő gyermekkel 22,7 9,3 4,6 4,2 2,6 73,9 96,6
Egyéb 1,8 0,6 0,6 0,4 13,8 15,6
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 2,9 1,7 0,8 0,4 22,1 25,0
1 fő 15 év alatti gyermek 89,8 24,2 16,5 16,6 13,7 651,7 741,5
2 fő 15 év alatti gyermek 80,2 18,1 18,5 14,4 15,8 333,5 413,7
3 vagy több 15 év alatti gyermek 21,7 6,4 5,8 3,5 3,6 85,2 106,9
kapott ellátások szerinta
Nem kap ellátást 182,3 46,2 39,8 33,2 29,4 1 063,4 1 245,7
Kap ellátást 12,3 2,5 2,7 2,1 4,3 29,0 41,4
Ebből:
gyed, gyes, gyet 7,8 1,0 1,7 0,8 3,6 9,7 17,4
egyéb ellátás 4,6 1,5 1,0 1,3 0,6 19,4 23,9
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés.  aKivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011