9.11.10. Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkező 18–64 éves foglalkoztatottak demográfiai jellemzői aszerint, hogy milyen módon befolyásolják a gyermekgondozási feladatai a jelenlegi munkavállalást, 2018. II. negyedév*(2/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Gyermekgondozási feladatai a jelenlegi munkavállalást Összesen
befolyásolják nem befolyásolják
összesen ebből:
munkát vagy munkáltatót váltott, hogy össze tudja egyeztetni a munkát és a gondozási feladatait változtatott a munkaidő-beosztásán anélkül, hogy csökkentette volna munkaidejét változtatott munkafeltételein, munkahelyet váltott, további munkát vállalt stb., hogy több pénzt tudjon keresni csökkentette a munkaidejét
ebből: nők
Összesen 148,7 44,5 27,4 17,9 29,2 409,4 558,1
Ebből:
korcsoport
18–24 1,2 0,1 0,2 6,4 7,5
25–29 9,4 2,6 1,0 1,0 1,0 21,0 30,4
30–34 26,7 10,7 5,3 2,9 1,8 60,3 87,1
35–39 40,7 7,3 8,1 6,0 12,6 117,6 158,3
40–44 50,9 16,2 10,2 5,7 9,1 131,0 181,9
45–49 17,7 6,1 2,8 2,3 4,1 59,6 77,3
50–54 1,8 1,4 0,3 12,2 14,0
55–64 0,3 0,2 1,3 1,6
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 11,4 3,3 1,3 2,9 1,0 55,7 67,1
Középfokú érettségi nélkül 21,9 11,5 2,4 2,2 4,4 84,4 106,3
Középfokú érettségivel 53,6 15,1 9,6 6,0 13,8 137,0 190,7
Felsőfokú 61,8 14,6 14,1 6,9 10,0 132,3 194,1
lakóhely régiója
Budapest 47,6 13,5 5,2 2,9 14,8 43,1 90,7
Pest 20,0 8,2 4,2 2,5 3,3 57,9 77,8
Közép-Dunántúl 13,6 4,4 1,0 2,9 1,0 52,8 66,4
Nyugat-Dunántúl 12,0 3,8 2,7 3,0 2,0 43,6 55,6
Dél-Dunántúl 10,2 4,6 2,9 0,1 1,1 38,1 48,3
Észak-Magyarország 12,3 2,5 2,9 1,9 3,1 54,0 66,4
Észak-Alföld 16,2 6,0 3,3 3,3 1,7 63,1 79,4
Dél-Alföld 16,8 1,6 5,2 1,3 2,1 56,7 73,5
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 47,6 13,5 5,2 2,9 14,8 43,1 90,7
Megyei jogú város 28,1 6,9 7,7 3,5 2,9 78,2 106,3
Egyéb város 37,6 12,3 7,7 5,6 6,0 127,5 165,1
Község 35,4 11,8 6,9 5,9 5,5 160,6 196,1
családi állapot
Nőtlen,hajadon 30,3 10,5 3,3 3,3 6,4 82,2 112,5
Házas 100,5 27,8 19,6 12,2 20,3 268,6 369,1
Özvegy, elvált 17,9 6,2 4,6 2,4 2,4 58,6 76,5
családi állás
Férj
Feleség 97,5 25,9 19,6 12,0 20,3 263,3 360,8
Élettárs 29,5 9,3 4,5 1,7 6,2 74,8 104,3
Egyedülálló szülő gyermekkel 21,2 9,3 3,4 3,9 2,6 69,8 91,0
Egyéb 0,5 0,3 1,6 2,1
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 1,4 1,1 0,3 3,3 4,6
1 fő 15 év alatti gyermek 77,1 22,9 12,5 11,3 13,2 266,3 343,4
2 fő 15 év alatti gyermek 56,5 15,2 13,1 4,0 12,8 119,2 175,7
3 vagy több 15 év alatti gyermek 13,7 6,4 0,8 2,3 3,2 20,7 34,4
kapott ellátások szerinta
Nem kap ellátást 138,2 42,0 25,3 16,6 25,3 384,4 522,5
Kap ellátást 10,5 2,5 2,1 1,3 3,8 25,1 35,6
Ebből:
gyed, gyes, gyet 7,4 1,0 1,3 0,8 3,6 8,8 16,3
egyéb ellátás 3,1 1,5 0,8 0,6 0,2 16,2 19,3
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés.  aKivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011