9.14.4. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen mértékben határozhatják meg munkaidejük kezdetét, illetve végét – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés Teljes mértékben maga határozhatja meg Bizonyos korlátokkal maga határozza meg A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg Nem tudja Összesen
Összesen 467,7 479,6 3 467,6 5,0 4 419,9
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 145,6 395,2 3 404,5 5,0 3 950,3
Nem alkalmazott 322,0 84,5 63,2 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 99,2 29,4 27,2 155,8
Önálló vállalkozó 217,8 51,7 35,1 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 36,5 31,5 161,1 229,1
Teljes munkaidős 431,2 448,2 3 306,5 5,0 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 67,6 21,5 128,5 0,5 218,0
B–F – Ipar, építőipar 108,3 110,6 1 198,8 1,3 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 47,3 65,0 873,0 0,8 986,2
F – építőipar 58,0 35,9 240,2 0,5 334,5
G–U – Szolgáltatás 291,8 347,6 2 140,4 3,2 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 69,4 61,1 417,3 0,6 548,4
H – szállítás, raktározás 18,0 25,5 251,3 0,8 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 13,3 21,7 151,2 0,1 186,4
J – információ, kommunikáció 20,9 37,5 70,1 0,2 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 13,0 13,7 45,3 72,0
L – ingatlanügyletek 7,6 3,7 13,6 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 47,9 31,9 75,4 0,5 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 19,4 19,8 98,2 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 7,0 27,4 367,7 0,8 403,0
P – oktatás 17,2 38,3 290,1 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 15,9 28,8 263,0 0,2 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 7,6 17,9 53,1 78,5
S – egyéb tevékenység 34,0 18,8 40,2 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 222,3 316,1 1 374,8 1,3 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 50,2 39,1 85,5 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 94,8 165,6 470,9 0,2 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 59,1 89,0 542,2 0,9 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 18,2 22,5 276,3 0,3 317,2
Fizikai foglalkozású 245,2 162,1 2 080,5 3,6 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 81,5 57,3 511,7 0,7 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 59,8 13,0 58,4 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 69,8 42,0 519,6 1,6 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 22,4 27,6 589,9 0,5 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 11,7 22,2 400,9 0,9 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,2 1,4 12,4 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 335,2 157,0 509,9 0,3 1 002,4
11–19 fő 43,4 57,4 447,1 0,5 548,3
20–49 fő 23,5 72,9 617,1 0,4 713,9
50 fő vagy több 45,7 151,9 1 390,9 2,6 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 12,5 32,5 414,2 0,4 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 7,4 7,9 88,5 0,7 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 33,5 114,4 1 134,3 1,0 1 283,2
Magán, vegyes 426,7 347,4 2 194,0 4,0 2 972,2
Egyéb 3,1 8,2 68,8 80,1
Nem tudja 4,4 9,6 70,5 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011