9.14.6. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy mennyire megoldható legfeljebb egy napon belül, hogy
1–2 órára távol maradjon a munkahelyétől – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Nagyon könnyen Viszonylag könnyen Viszonylag nehezen Nagyon nehezen Egyáltalán nem Nem tudja Összesen
megoldható, hogy 1–2 órára távol maradjon a munkahelyétől
Összesen 386,1 1 847,7 944,8 515,1 241,9 16,6 3 952,3
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 348,4 1 776,9 920,5 504,2 238,5 16,1 3 804,6
Nem alkalmazott 37,7 70,9 24,3 11,0 3,4 0,5 147,6
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 15,6 24,3 10,2 4,0 2,1 0,5 56,6
Önálló vállalkozó 20,7 44,6 13,5 6,7 1,3 86,8
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 38,5 97,9 33,3 14,1 7,8 1,1 192,6
Teljes munkaidős 347,6 1 749,9 911,5 501,0 234,2 15,5 3 759,7
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 22,9 85,7 21,8 12,5 6,4 1,2 150,4
B–F – Ipar, építőipar 99,5 570,8 344,3 189,9 97,4 8,7 1 310,7
Ebből:
C – feldolgozóipar 65,0 401,0 255,4 138,7 72,8 6,0 938,9
F – építőipar 24,6 122,0 67,4 41,8 18,5 2,2 276,6
G–U – Szolgáltatás 263,7 1 191,2 578,7 312,7 138,1 6,7 2 491,2
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 45,5 241,3 115,9 55,7 18,5 2,1 479,0
H – szállítás, raktározás 19,8 97,4 66,4 50,3 43,1 0,7 277,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 15,1 71,5 48,1 28,0 9,3 1,1 173,1
J – információ, kommunikáció 19,3 62,0 16,9 7,3 1,6 0,5 107,7
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 8,7 30,9 14,0 4,4 1,0 59,0
L – ingatlanügyletek 1,5 11,6 2,4 0,3 1,5 17,3
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 16,4 67,3 18,8 3,3 2,1 107,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 13,9 59,1 25,5 11,4 8,0 0,1 118,0
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 43,1 209,4 84,7 36,8 21,7 0,1 395,9
P – oktatás 28,3 155,5 84,6 49,6 9,7 0,7 328,4
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 26,5 119,8 77,6 48,1 18,6 1,4 292,0
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 12,6 31,5 13,2 10,7 3,0 70,9
S – egyéb tevékenység 12,2 31,3 9,0 6,5 0,0 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 196,9 894,0 361,9 176,3 59,4 3,7 1 692,2
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 19,5 72,7 22,9 7,4 2,0 0,1 124,6
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 81,6 328,4 137,3 69,6 18,7 1,0 636,6
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 68,9 326,4 136,8 70,2 27,7 2,2 632,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 26,9 166,6 64,9 29,1 11,1 0,4 299,0
Fizikai foglalkozású 188,2 948,1 578,3 337,6 181,2 12,9 2 246,3
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 42,8 233,0 151,5 96,9 44,9 0,7 569,7
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 14,6 36,9 11,1 4,7 4,0 71,4
Ipari és építőipari foglalkozások 49,5 264,6 140,3 70,4 33,5 4,8 563,1
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 35,9 205,5 179,6 115,4 78,2 3,4 618,0
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 45,3 208,1 95,8 50,1 20,7 4,0 424,0
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 1,1 5,6 4,5 1,2 1,4 13,7
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 118,5 323,9 135,2 62,3 25,8 1,6 667,2
11–19 fő 40,7 240,5 134,1 65,5 23,0 1,1 505,0
20–49 fő 58,5 339,8 169,1 85,2 36,8 1,1 690,5
50 fő vagy több 124,1 656,9 405,4 238,1 114,6 6,3 1 545,4
Nem tudja, de több mint 10 fő 33,0 241,2 79,7 52,1 36,4 4,7 447,1
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 11,4 45,5 21,4 11,9 5,2 1,8 97,1
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 123,8 589,5 294,8 164,7 74,6 2,4 1 249,7
Magán, vegyes 246,7 1 180,6 618,5 329,9 157,0 12,9 2 545,5
Egyéb 9,8 41,9 15,2 8,1 1,8 0,1 77,0
Nem tudja 5,8 35,8 16,3 12,5 8,5 1,3 80,1
*Azok kivételével, akik teljesen maguk határozzák meg a munkaidejük kezdetét és végét. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011