9.14.8. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy mennyire megoldható, hogy három munkanapon belül bármely okból egy-két nap szabadságot kivegyen – munakerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés Nagyon könnyen Viszonylag könnyen Viszonylag nehezen Nagyon nehezen Nem tudja Összesen
megoldható, hogy 1–2 nap szabadságot kivegyen
Összesen 650,1 2 012,4 1 182,7 557,1 17,6 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 317,5 108,8 27,1 13,9 0,3 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 84,0 293,2 78,7 22,4 1,4 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 248,6 1 607,7 1 076,3 519,8 15,2 3 467,6
Nem tudja 2,8 0,6 0,9 0,7 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 391,9 1 873,4 1 131,7 536,5 16,8 3 950,3
Nem alkalmazott 258,2 139,0 51,0 20,6 0,8 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 77,9 47,2 21,3 9,2 0,2 155,8
Önálló vállalkozó 174,8 89,1 29,3 11,1 0,2 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 65,5 106,3 38,3 17,6 1,4 229,1
Teljes munkaidős 584,6 1 906,1 1 144,4 539,5 16,2 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 70,9 103,4 26,5 15,8 1,3 218,0
B–F – Ipar, építőipar 164,3 657,5 410,3 179,8 7,0 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 92,6 458,5 304,2 126,3 4,6 986,2
F – építőipar 62,6 142,1 82,6 45,1 2,2 334,5
G–U – Szolgáltatás 414,9 1 251,5 745,9 361,4 9,3 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 86,9 247,1 157,0 56,0 1,3 548,4
H – szállítás, raktározás 28,1 116,5 83,2 65,9 2,0 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 22,6 69,0 61,2 31,6 1,9 186,4
J – információ, kommunikáció 32,0 63,7 23,6 8,7 0,6 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 15,2 33,5 17,6 5,5 0,2 72,0
L – ingatlanügyletek 7,9 12,6 3,8 0,6 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 44,6 76,2 28,7 6,2 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 28,8 62,6 33,1 12,6 0,3 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 41,1 218,7 97,4 44,7 1,0 403,0
P – oktatás 28,6 149,5 106,4 60,5 0,7 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 33,2 122,9 99,2 51,4 1,2 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 13,9 35,6 19,3 9,7 78,5
S – egyéb tevékenység 30,8 41,0 14,2 6,9 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 299,2 935,9 485,1 190,3 4,1 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 46,3 83,4 36,5 8,7 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 118,7 336,0 190,2 83,9 2,5 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 97,7 344,6 174,1 73,2 1,4 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 36,4 171,9 84,2 24,5 0,2 317,2
Fizikai foglalkozású 350,3 1 069,8 692,8 365,0 13,5 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 98,5 243,9 197,8 109,4 1,6 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 57,9 50,9 14,1 8,1 0,1 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 93,1 302,0 161,2 72,4 4,2 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 53,7 247,9 210,0 124,6 4,2 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 47,0 225,1 109,7 50,6 3,3 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,7 6,7 4,8 1,7 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 342,8 397,2 191,8 68,7 1,7 1 002,4
11–19 fő 62,4 255,3 161,0 68,2 1,5 548,3
20–49 fő 66,3 335,1 208,8 102,5 1,2 713,9
50 fő vagy több 124,6 727,5 489,7 243,3 6,0 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 37,7 250,2 104,6 61,2 5,9 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 16,2 47,1 26,8 13,1 1,3 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 116,6 613,5 358,6 190,3 4,2 1 283,2
Magán, vegyes 516,8 1 319,5 783,2 340,8 11,8 2 972,2
Egyéb 9,2 41,6 17,8 11,1 0,3 80,1
Nem tudja 7,5 37,8 23,1 14,8 1,3 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011