9.14.10. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen gyakran kell feladatai miatt, illetve ügyfelei vagy felettesei kérésére szokásos munkaidején változtatni – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A megkérdezettnek az alábbi időközönként kell szokásos munkaidején változtatnia Nem tudja Összesen
hetente legalább egyszer havonta legalább egyszer, de nem hetente ritkábban, mint havonta soha
Összesen 397,4 670,8 1 274,1 2 053,9 23,8 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 137,6 91,0 79,7 158,1 1,3 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 72,0 128,1 132,9 143,9 2,6 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 187,7 451,3 1 061,5 1 747,7 19,5 3 467,6
Nem tudja 0,3 4,2 0,4 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 269,4 568,7 1 185,3 1 904,5 22,3 3 950,3
Nem alkalmazott 127,9 102,1 88,8 149,4 1,4 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 49,2 32,1 23,4 50,5 0,7 155,8
Önálló vállalkozó 76,7 68,2 64,6 94,3 0,8 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 14,8 31,2 60,6 120,7 1,7 229,1
Teljes munkaidős 382,6 639,6 1 213,5 1 933,2 22,0 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 24,4 28,5 52,8 111,8 0,5 218,0
B–F – Ipar, építőipar 92,0 182,3 404,5 730,8 9,3 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 44,7 98,9 293,2 544,3 5,0 986,2
F – építőipar 42,6 71,8 77,7 138,5 4,0 334,5
G–U – Szolgáltatás 281,0 460,0 816,8 1 211,3 13,9 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 53,0 79,0 160,1 253,8 2,4 548,4
H – szállítás, raktározás 31,6 54,7 87,4 118,8 3,2 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 23,7 32,2 63,7 65,1 1,7 186,4
J – információ, kommunikáció 18,5 33,3 37,9 38,2 0,8 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 13,2 14,5 16,7 27,5 0,1 72,0
L – ingatlanügyletek 5,2 5,4 5,0 9,3 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 28,5 35,6 39,6 51,5 0,6 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 13,9 24,1 45,4 52,8 1,2 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 23,7 43,9 100,1 233,0 2,3 403,0
P – oktatás 20,0 49,5 112,5 163,2 0,5 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 20,6 43,6 100,9 141,7 1,0 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 10,9 23,4 21,2 22,9 0,1 78,5
S – egyéb tevékenység 16,4 18,7 25,4 32,5 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 206,1 347,0 576,7 778,0 6,7 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 35,4 40,2 47,2 52,1 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 87,7 143,9 233,9 263,2 2,7 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 62,2 121,1 209,7 296,5 1,7 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 20,8 41,9 85,9 166,2 2,3 317,2
Fizikai foglalkozású 191,0 321,6 691,9 1 270,0 16,9 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 60,0 95,9 194,5 297,4 3,4 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 15,8 13,8 30,0 71,4 0,1 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 58,5 98,0 170,4 300,2 5,9 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 37,0 74,4 192,3 332,6 4,2 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 19,7 39,5 104,7 268,4 3,4 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,3 2,1 5,5 5,9 0,1 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 170,9 191,4 237,2 399,0 3,8 1 002,4
11–19 fő 50,3 85,7 157,5 252,4 2,5 548,3
20–49 fő 49,1 98,6 220,2 344,4 1,6 713,9
50 fő vagy több 82,9 218,3 499,8 782,6 7,6 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 33,2 61,1 134,8 223,3 7,2 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 11,0 15,7 24,6 52,1 1,0 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 70,2 177,9 391,4 638,5 5,2 1 283,2
Magán, vegyes 315,9 468,9 836,4 1 333,8 17,1 2 972,2
Egyéb 4,8 11,0 26,3 38,0 80,1
Nem tudja 6,5 13,0 20,0 43,6 1,5 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011