9.14.12. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy munkaidejükön kívül milyen gyakran keresték meg őket az elmúlt két hónapban és várták el, hogy a következő munkanap előtt végezzék el a feladatot – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A megkérdezettet ennyiszer keresték fel munkaidején kívül Nem tudja Összesen
egyszer sem néhány alkalommal több alkalommal
és a következő munkanap előtt
elvárták nem várták el
a feladat teljesítését
Összesen 2 819,3 953,0 351,1 210,0 86,5 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 208,9 98,1 101,4 52,7 6,6 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 195,2 149,2 90,2 36,9 8,2 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 2 412,2 705,4 159,5 120,5 70,1 3 467,6
Nem tudja 3,1 0,3 1,6 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 2 635,9 844,9 234,6 154,6 80,2 3 950,3
Nem alkalmazott 183,4 108,1 116,4 55,4 6,3 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 53,0 38,8 46,8 14,9 2,3 155,8
Önálló vállalkozó 123,9 68,2 68,5 40,2 4,0 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 159,0 43,8 13,1 10,5 2,7 229,1
Teljes munkaidős 2 660,3 909,2 338,0 199,5 83,8 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 140,2 46,3 18,4 8,5 4,6 218,0
B–F – Ipar, építőipar 995,8 249,7 80,2 60,4 32,9 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 747,3 154,2 37,0 29,3 18,4 986,2
F – építőipar 181,7 72,8 39,3 27,7 13,0 334,5
G–U – Szolgáltatás 1 683,3 657,1 252,5 141,1 49,0 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 355,4 121,8 42,9 18,5 9,7 548,4
H – szállítás, raktározás 171,5 74,8 22,4 20,2 6,7 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 117,2 45,9 12,9 6,5 4,0 186,4
J – információ, kommunikáció 50,3 44,3 22,0 8,9 3,0 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 36,8 17,6 11,8 4,7 1,1 72,0
L – ingatlanügyletek 14,9 3,9 3,6 2,6 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 70,5 46,8 28,4 8,5 1,5 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 82,1 34,6 10,1 7,7 2,9 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 275,8 80,3 29,1 11,0 6,6 403,0
P – oktatás 222,2 76,0 25,6 18,3 3,5 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 201,8 65,0 20,1 15,2 5,8 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 34,0 28,3 8,4 5,7 2,1 78,5
S – egyéb tevékenység 46,3 17,2 14,6 13,1 1,7 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 1 027,6 525,1 225,4 105,6 30,8 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 61,4 53,3 45,4 12,8 1,9 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 348,6 220,6 100,4 50,5 11,3 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 392,6 192,1 62,9 31,8 11,7 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 225,1 59,0 16,7 10,5 5,9 317,2
Fizikai foglalkozású 1 782,7 424,9 125,0 103,7 55,3 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 426,9 135,2 39,8 35,7 13,8 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 89,4 24,0 11,0 5,4 1,4 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 419,8 118,7 49,5 27,5 17,3 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 485,2 101,1 17,3 23,3 13,4 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 361,4 45,9 7,3 11,8 9,3 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 9,0 3,1 0,7 0,7 0,5 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 532,7 221,6 151,2 81,0 15,9 1 002,4
11–19 fő 345,3 135,0 37,9 21,7 8,4 548,3
20–49 fő 468,1 165,9 43,8 28,0 8,3 713,9
50 fő vagy több 1 075,3 333,7 94,5 57,8 29,8 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 324,7 80,4 18,4 17,3 18,9 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 73,2 16,4 5,3 4,3 5,3 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 854,8 269,6 86,3 54,3 18,2 1 283,2
Magán, vegyes 1 858,8 645,0 256,3 149,7 62,4 2 972,2
Egyéb 47,5 20,6 5,6 4,3 2,1 80,1
Nem tudja 58,3 17,9 2,8 1,7 3,8 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011