9.14.14. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen munkarendben dolgoztak az elmúlt négy hétben – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés 2 műszakos 3 vagy 4 műszakos Rendhagyó, váltakozó Egyik sem Összesen
Összesen 360,0 233,7 313,6 3 512,6 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 6,3 2,5 42,5 416,4 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 13,5 4,1 32,0 430,0 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 339,9 227,1 239,0 2 661,7 3 467,6
Nem tudja 0,4 0,0 4,6 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 352,2 232,1 259,3 3 106,6 3 950,3
Nem alkalmazott 7,7 1,6 54,3 406,0 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 2,8 0,5 16,0 136,5 155,8
Önálló vállalkozó 4,9 1,1 37,7 260,9 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 6,9 0,4 10,3 211,5 229,1
Teljes munkaidős 353,1 233,3 303,3 3 301,1 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 6,8 2,5 17,5 191,2 218,0
B–F – Ipar, építőipar 153,1 177,1 68,6 1 020,1 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 145,6 170,6 46,8 623,3 986,2
F – építőipar 3,4 0,8 15,6 314,7 334,5
G–U – Szolgáltatás 200,0 54,1 227,5 2 301,3 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 73,3 10,4 23,3 441,5 548,4
H – szállítás, raktározás 23,1 15,1 51,7 205,7 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 32,4 3,4 27,5 123,1 186,4
J – információ, kommunikáció 2,2 1,0 9,4 116,0 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,4 4,6 67,0 72,0
L – ingatlanügyletek 1,9 23,0 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 0,6 0,2 7,7 147,2 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 8,3 4,1 14,7 110,2 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 9,2 2,4 31,7 359,6 403,0
P – oktatás 8,9 7,1 329,6 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 32,8 16,4 29,4 229,2 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 2,8 1,0 10,9 63,8 78,5
S – egyéb tevékenység 6,1 0,1 6,7 80,1 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 75,1 52,1 99,0 1 688,3 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 5,3 1,8 9,9 157,9 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 12,4 4,8 35,4 678,7 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 43,5 35,3 46,5 565,8 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 14,0 10,2 7,2 285,8 317,2
Fizikai foglalkozású 284,6 181,6 212,0 1 813,4 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 104,8 15,8 80,3 450,4 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 4,2 2,0 12,1 112,8 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 52,0 34,5 29,4 517,0 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 89,2 114,0 71,8 365,4 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 34,4 15,3 18,4 367,7 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,3 2,6 11,0 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 48,4 11,2 80,0 862,7 1 002,4
11–19 fő 44,6 8,3 32,8 462,7 548,3
20–49 fő 50,3 17,9 39,4 606,4 713,9
50 fő vagy több 174,7 173,6 119,5 1 123,3 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 36,0 20,9 36,9 365,9 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 5,9 1,8 5,0 91,7 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 70,6 32,0 98,6 1 082,1 1 283,2
Magán, vegyes 281,3 193,7 204,2 2 293,0 2 972,2
Egyéb 2,7 0,5 2,8 74,1 80,1
Nem tudja 5,4 7,5 8,1 63,5 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011