9.14.16. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy dolgoztak-e atipikus munkarendben az elmúlt 4 hétben – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév(1/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Este Éjszaka
rendszeresen alkalmanként egyik sem rendszeresen alkalmanként egyik sem
Összesen 485,1 930,2 3 004,6 241,6 440,6 3 737,7
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 27,5 120,3 319,8 6,4 33,3 428,0
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 32,6 113,2 333,9 11,9 30,4 437,3
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 424,7 695,4 2 347,5 222,9 376,0 2 868,8
Nem tudja 0,4 1,3 3,3 0,4 1,0 3,6
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 445,1 790,6 2 714,5 236,3 398,7 3 315,3
Nem alkalmazott 40,0 139,6 290,0 5,3 41,9 422,4
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 10,0 50,3 95,6 1,2 12,7 142,0
Önálló vállalkozó 29,0 85,7 189,9 3,8 27,8 273,0
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 11,8 29,3 188,0 5,3 5,9 217,9
Teljes munkaidős 473,3 900,9 2 816,6 236,3 434,7 3 519,8
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 14,2 46,7 157,1 2,7 22,2 193,1
B–F – Ipar, építőipar 197,2 304,4 917,3 123,3 168,7 1 126,9
Ebből:
C – feldolgozóipar 179,9 243,5 562,9 115,1 152,3 718,8
F – építőipar 8,4 43,4 282,8 2,1 6,9 325,6
G–U – Szolgáltatás 273,7 579,1 1 930,2 115,6 249,7 2 417,7
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 51,0 105,6 391,8 8,6 21,4 518,3
H – szállítás, raktározás 52,4 88,2 154,9 33,3 59,2 203,1
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 45,7 60,8 79,9 7,2 28,4 150,8
J – információ, kommunikáció 7,2 31,8 89,6 0,9 11,5 116,2
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 1,1 13,2 57,7 0,0 0,9 71,0
L – ingatlanügyletek 0,8 7,3 16,8 1,3 0,2 23,4
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4,3 32,8 118,6 1,1 7,6 147,1
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 13,2 29,7 94,5 8,5 13,7 115,2
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 21,3 53,9 327,8 15,5 39,2 348,2
P – oktatás 11,2 33,9 300,5 2,6 3,8 339,2
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 44,0 69,6 194,2 31,6 49,7 226,6
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 11,8 27,4 39,4 3,2 9,9 65,4
S – egyéb tevékenység 9,1 23,6 60,3 1,4 0,3 88,2
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 137,4 342,6 1 434,5 65,7 125,2 1 723,6
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 12,6 34,3 128,0 1,1 8,7 165,0
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 40,8 133,2 557,3 16,8 39,3 675,3
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 67,7 135,3 488,1 39,5 66,3 585,4
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 16,2 39,8 261,2 8,4 10,9 298,0
Fizikai foglalkozású 346,9 582,0 1 562,6 175,0 310,6 2 005,9
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 106,4 177,7 367,1 36,3 85,0 530,0
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 11,5 28,9 90,8 2,2 11,7 117,3
Ipari és építőipari foglalkozások 58,2 114,5 460,3 29,7 49,8 553,4
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 135,2 199,9 305,3 89,6 139,8 411,0
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 35,6 61,1 339,1 17,2 24,3 394,2
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,9 5,6 7,5 0,9 4,9 8,2
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 80,0 235,7 686,7 15,3 75,2 911,9
11–19 fő 46,2 98,0 404,1 12,9 33,5 501,9
20–49 fő 57,5 112,2 544,3 24,8 48,9 640,3
50 fő vagy több 237,8 392,3 961,0 151,7 239,1 1 200,3
Nem tudja, de több mint 10 fő 55,5 76,4 327,8 34,0 42,4 383,3
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 8,2 15,6 80,7 2,8 1,6 100,1
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 110,6 214,3 958,3 70,2 129,3 1 083,7
Magán, vegyes 361,4 688,0 1 922,8 161,8 297,5 2 512,9
Egyéb 4,5 12,7 62,9 3,4 4,6 72,1
Nem tudja 8,6 15,2 60,7 6,3 9,2 69,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011