9.14.18. A 15–74 éves alkalmazottak aszerint, hogy munkaidejük vagy munkahelyi jelenlétük milyen módon kerül rögzítésre – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév(1/2)

(ezer fő)

< >
Megnevezés Rögzítésre kerül
a munkaidő
a foglalkoztatott vezeti, tartja nyilván kollégája vagy felettese tartja nyilván automatikusan (be- és kilépéskor, be- és kijelentkezéskor) egyéb módon
Összesen 882,4 721,4 955,9 15,5
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 35,6 7,4 21,1 0,6
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 101,9 25,5 82,5
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 744,8 688,4 850,9 14,9
Nem tudja 0,1 0,1 1,3
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 47,6 51,9 22,3 1,5
Teljes munkaidős 834,8 669,4 933,6 14,0
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 30,8 40,9 8,5 1,9
B–F – Ipar, építőipar 195,1 236,2 483,0 3,7
Ebből:
C – feldolgozóipar 123,5 130,9 439,1 2,3
F – építőipar 50,0 84,9 17,5 1,2
G–U – Szolgáltatás 656,5 444,3 464,3 10,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 134,0 98,3 85,9 1,5
H – szállítás, raktározás 69,7 40,2 75,4 3,2
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 42,1 46,6 18,3 0,7
J – információ, kommunikáció 22,3 6,7 33,5
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 13,3 3,6 24,9 0,3
L – ingatlanügyletek 6,6 3,4 1,7
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 24,7 10,8 17,6
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 32,4 24,1 18,7 1,0
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 77,6 76,2 103,8 1,3
P – oktatás 103,7 61,8 30,1 1,2
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 94,7 57,0 37,8 0,6
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 16,3 7,8 12,2 0,0
S – egyéb tevékenység 19,1 7,1 3,9 0,2
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 437,4 197,9 448,2 3,2
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 39,4 6,9 35,2 0,5
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 166,3 65,3 155,8 1,3
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 145,9 85,6 173,6 0,9
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 85,8 40,1 83,6 0,5
Fizikai foglalkozású 442,7 521,5 500,8 12,1
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 161,6 125,8 75,9 3,7
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 16,0 19,0 4,2 0,2
Ipari és építőipari foglalkozások 97,9 138,0 119,6 2,0
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 94,5 105,5 250,3 5,1
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 72,7 133,2 50,8 1,1
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 2,4 2,0 6,8 0,2
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 162,3 120,9 41,2 1,0
11–19 fő 150,5 128,0 58,7 0,9
20–49 fő 189,6 147,9 123,4 3,8
50 fő vagy több 269,8 219,5 640,3 4,6
Nem tudja, de több mint 10 fő 92,2 79,4 85,6 5,0
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 18,0 25,7 6,8 0,3
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 331,2 227,3 254,2 6,8
Magán, vegyes 511,6 459,3 669,6 7,3
Egyéb 21,8 19,9 5,0 0,7
Nem tudja 17,9 15,0 27,1 0,7
A munkaszerződés jellege szerint
Határozatlan 834,9 638,3 934,8 14,7
Határozott 47,5 83,1 21,1 0,8

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011