9.14.20. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen gyakran kell szoros határidővel dolgozniuk – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A megkérdezettnek szoros határidővel kell dolgoznia Nem tudja Összesen
mindig gyakran néha soha
Összesen 433,7 1 338,9 1 842,9 778,5 25,9 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 50,6 127,7 191,9 97,4 0,1 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 32,2 144,5 210,0 92,3 0,6 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 349,5 1 065,7 1 438,9 588,7 24,8 3 467,6
Nem tudja 1,4 1,0 2,2 0,1 0,3 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 388,8 1 191,1 1 645,2 699,4 25,8 3 950,3
Nem alkalmazott 45,0 147,8 197,7 79,0 0,1 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 15,6 57,8 57,9 24,4 155,8
Önálló vállalkozó 28,5 87,8 135,6 52,5 0,1 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 11,3 41,3 110,6 65,2 0,7 229,1
Teljes munkaidős 422,4 1 297,6 1 732,3 713,2 25,2 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 15,2 49,3 105,5 47,8 0,2 218,0
B–F – Ipar, építőipar 164,6 469,0 601,7 170,3 13,3 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 115,5 316,1 424,1 120,4 10,1 986,2
F – építőipar 44,7 124,6 129,4 33,8 2,1 334,5
G–U – Szolgáltatás 254,0 820,6 1 135,7 560,4 12,4 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 46,8 161,9 227,5 108,2 4,0 548,4
H – szállítás, raktározás 42,9 101,7 108,0 42,2 0,9 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 26,8 66,1 61,8 31,7 186,4
J – információ, kommunikáció 11,9 51,0 49,7 15,7 0,3 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 8,0 25,3 27,2 10,9 0,6 72,0
L – ingatlanügyletek 1,7 6,8 10,9 5,5 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14,6 56,4 67,5 16,7 0,5 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 6,3 35,0 62,5 33,1 0,5 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 30,0 117,5 157,7 94,9 2,9 403,0
P – oktatás 11,9 73,1 164,2 95,1 1,4 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 42,2 89,1 114,0 61,7 0,7 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 5,0 16,5 36,0 20,6 0,5 78,5
S – egyéb tevékenység 5,8 18,9 46,2 22,0 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 171,1 626,7 822,9 285,6 8,2 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 23,2 64,8 65,9 20,4 0,5 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 50,1 241,4 319,5 117,8 2,5 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 71,1 225,8 290,0 100,5 3,7 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 26,7 94,7 147,5 46,8 1,5 317,2
Fizikai foglalkozású 262,1 707,2 1 013,8 490,7 17,7 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 57,0 157,5 257,4 175,4 3,9 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 7,7 28,5 63,7 31,2 0,2 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 77,0 217,3 271,1 61,5 6,0 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 85,5 199,0 254,6 95,4 5,9 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 35,0 104,9 167,0 127,2 1,7 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 0,5 5,0 6,2 2,2 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 83,4 284,6 437,8 192,8 3,7 1 002,4
11–19 fő 60,9 146,4 228,1 109,7 3,3 548,3
20–49 fő 64,1 192,0 325,4 130,7 1,8 713,9
50 fő vagy több 176,5 536,9 623,1 244,4 10,2 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 36,4 152,9 183,9 81,4 5,1 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 12,4 26,2 44,7 19,5 1,7 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 114,4 356,4 526,8 279,6 6,2 1 283,2
Magán, vegyes 308,9 949,7 1 235,3 460,3 17,9 2 972,2
Egyéb 4,7 13,6 37,8 23,7 0,3 80,1
Nem tudja 5,8 19,2 43,1 14,8 1,6 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011