9.14.22. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen mértékben határozhatja meg elvégzendő feladatai sorrendjét – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A megkérdezetett feladatai sorrendjét Nem tudja Összesen
nagymértékben közepes mértékben kismértékben egyáltalán nem
határozhatja meg
Összesen 986,3 1 156,7 1 113,3 1 144,1 19,6 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 381,9 58,4 13,6 13,0 0,8 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 188,0 210,9 58,2 22,2 0,5 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 415,9 887,2 1 040,3 1 106,9 17,3 3 467,6
Nem tudja 0,4 0,2 1,2 2,1 1,1 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 629,0 1 083,1 1 088,4 1 130,6 19,2 3 950,3
Nem alkalmazott 357,3 73,6 24,9 13,5 0,4 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 113,5 26,0 7,6 8,8 155,8
Önálló vállalkozó 238,6 44,1 17,0 4,5 0,4 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 67,3 54,7 53,3 52,4 1,3 229,1
Teljes munkaidős 918,9 1 102,0 1 059,9 1 091,6 18,4 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 83,5 42,5 47,3 44,1 0,5 218,0
B–F – Ipar, építőipar 208,4 281,5 359,7 560,2 9,2 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 117,3 182,0 243,8 437,7 5,3 986,2
F – építőipar 75,5 75,5 80,8 99,5 3,2 334,5
G–U – Szolgáltatás 694,4 832,7 706,3 539,7 9,9 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 142,3 162,1 143,3 96,5 4,2 548,4
H – szállítás, raktározás 43,6 67,9 69,1 113,6 1,5 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 36,5 51,1 57,4 40,9 0,3 186,4
J – információ, kommunikáció 42,8 48,7 23,2 13,1 0,8 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 22,7 22,5 18,5 8,1 0,1 72,0
L – ingatlanügyletek 10,1 7,9 4,8 2,1 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 69,7 48,8 28,7 8,5 0,1 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 35,8 39,8 28,3 33,0 0,5 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 61,5 118,1 120,4 101,4 1,5 403,0
P – oktatás 88,4 121,8 95,3 39,7 0,6 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 66,4 88,4 89,0 63,7 0,4 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 23,7 30,0 12,5 12,3 78,5
S – egyéb tevékenység 48,0 24,4 14,9 5,7 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 553,5 663,9 452,9 238,1 6,1 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 91,9 57,8 19,8 5,3 0,1 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 248,3 278,8 146,6 54,1 3,4 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 159,6 229,5 182,6 118,2 1,2 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 53,8 97,8 103,8 60,5 1,4 317,2
Fizikai foglalkozású 430,6 489,3 656,0 902,1 13,5 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 161,7 156,6 187,9 141,1 4,0 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 66,9 22,2 21,5 20,0 0,5 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 110,4 142,3 171,4 203,5 5,3 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 44,0 74,5 149,8 369,8 2,4 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 47,7 93,7 125,3 167,7 1,3 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 2,1 3,5 4,4 3,9 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 470,2 222,2 172,4 134,3 3,2 1 002,4
11–19 fő 101,3 159,4 161,2 124,4 1,9 548,3
20–49 fő 115,5 208,6 199,8 188,7 1,3 713,9
50 fő vagy több 228,9 421,9 409,0 524,8 6,6 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 53,8 120,2 139,7 141,8 4,2 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 16,5 24,3 31,1 30,1 2,5 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 229,2 393,9 363,0 293,4 3,7 1 283,2
Magán, vegyes 725,5 710,5 707,4 813,9 14,8 2 972,2
Egyéb 19,4 27,3 23,2 9,9 0,3 80,1
Nem tudja 12,2 24,9 19,7 26,9 0,8 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011