9.14.24. A 15–74 éves foglalkoztatottak aszerint, hogy milyen mértékben határozhatja meg elvégzendő feladatai tartalmát – munkaerőpiaci jellemzők szerint, 2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A megkérdezetett feladatai tartalmát Nem tudja Összesen
nagymértékben közepes mértékben kismértékben egyáltalán nem
határozhatja meg
Összesen 936,2 1 010,9 1 068,6 1 381,0 23,3 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 366,3 60,8 19,4 21,2 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 169,2 195,6 76,9 36,4 1,6 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 400,5 754,3 971,2 1 321,0 20,7 3 467,6
Nem tudja 0,3 0,2 1,2 2,4 1,0 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 587,1 938,4 1 038,5 1 362,9 23,3 3 950,3
Nem alkalmazott 349,0 72,6 30,0 18,0 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 111,3 24,1 10,3 10,2 155,8
Önálló vállalkozó 232,2 46,5 18,3 7,6 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 65,4 46,0 52,0 64,3 1,3 229,1
Teljes munkaidős 870,7 964,9 1 016,6 1 316,7 22,0 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 82,0 35,9 47,5 51,9 0,7 218,0
B–F – Ipar, építőipar 194,3 249,4 345,7 618,9 10,7 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 108,7 159,4 224,9 486,5 6,7 986,2
F – építőipar 71,2 65,1 90,0 104,7 3,5 334,5
G–U – Szolgáltatás 659,9 725,6 675,4 710,2 11,9 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 133,2 134,4 148,9 127,8 4,1 548,4
H – szállítás, raktározás 44,4 55,9 63,0 130,3 2,0 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 38,6 46,1 48,3 53,0 0,4 186,4
J – információ, kommunikáció 37,8 47,1 26,6 16,6 0,5 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 21,1 20,8 15,5 14,6 72,0
L – ingatlanügyletek 11,0 5,7 4,8 3,5 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 60,9 43,1 32,7 18,5 0,6 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 35,0 31,6 27,7 42,1 0,9 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 56,1 97,3 107,1 141,0 1,5 403,0
P – oktatás 90,9 113,0 92,2 48,7 0,8 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 60,1 81,5 78,6 86,7 1,0 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 24,2 26,1 12,5 15,7 78,5
S – egyéb tevékenység 22,2 16,1 10,8 0,1 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 511,3 590,5 443,7 362,0 6,9 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 84,8 52,4 21,5 16,1 0,1 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 241,4 253,2 148,1 85,3 3,4 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 138,4 203,7 180,5 166,5 2,1 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 46,7 81,3 93,8 94,1 1,4 317,2
Fizikai foglalkozású 423,9 416,4 620,4 1 014,5 16,4 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 156,7 133,9 185,0 171,2 4,5 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 65,0 18,1 24,4 22,8 0,8 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 118,8 120,5 167,0 220,4 6,2 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 41,2 65,2 132,4 398,6 2,9 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 42,1 78,7 111,6 201,5 1,9 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 1,0 4,0 4,5 4,4 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 444,9 200,6 178,7 175,4 2,7 1 002,4
11–19 fő 102,0 131,5 158,6 153,7 2,5 548,3
20–49 fő 107,6 184,8 193,1 226,4 2,0 713,9
50 fő vagy több 205,8 367,8 381,8 626,5 9,2 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 62,1 103,5 127,0 162,2 4,9 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 13,7 22,7 29,5 36,8 1,9 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 212,8 343,9 333,5 387,5 5,6 1 283,2
Magán, vegyes 689,7 622,8 690,8 952,0 16,9 2 972,2
Egyéb 19,4 25,2 23,4 11,6 0,3 80,1
Nem tudja 14,3 19,1 20,8 29,8 0,5 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011