9.14.26. A 15–74 éves foglalkoztatottak a munkavégzés helye szerint – munkaerőpiaci jellemzők szerint,
2019. II. negyedév

(ezer fő)

< >
Megnevezés A munkáltató által vagy a vállalkozás számára biztosított helyeken Saját otthonában Az ügyfelek által meghatározott helyeken vagy azok otthonában Úton, közterületeken közlekedve Egyéb helyszínen Nem tudja Összesen
Összesen 3 757,0 106,6 332,1 222,8 1,3 0,2 4 419,9
A munkaidő kezdetének és végének meghatározása
Teljes mértékben maga határozza meg 285,7 73,8 92,0 15,7 0,6 467,7
Bizonyos korlátokkal maga határozza meg 394,6 19,0 51,2 14,8 479,6
A munkáltató/ügyfelek, szabályozás határozza meg 3 072,7 13,8 188,7 191,6 0,7 0,2 3 467,6
Nem tudja 4,0 0,2 0,7 5,0
Foglalkoztatás jellege
Alkalmazott 3 479,4 36,8 227,7 205,5 0,7 0,2 3 950,3
Nem alkalmazott 277,6 69,8 104,4 17,3 0,6 469,7
Ebből:
Társas vállalkozás tagja 109,1 19,3 22,6 4,7 0,1 155,8
Önálló vállalkozó 161,5 49,0 81,3 12,4 0,4 304,6
Rész-, illetve teljes idős foglalkoztatás
Részmunkaidős 188,1 15,6 16,4 9,0 229,1
Teljes munkaidős 3 568,9 91,0 315,8 213,8 1,3 0,2 4 190,9
A munkáltató főtevékenysége
A – Mezőgazdaság 197,7 10,1 7,2 2,8 0,2 218,0
B–F – Ipar, építőipar 1 183,0 16,0 187,6 31,5 0,8 0,1 1 419,0
Ebből:
C – feldolgozóipar 946,1 9,7 19,7 10,7 986,2
F – építőipar 153,9 5,4 162,0 12,4 0,8 0,1 334,5
G–U – Szolgáltatás 2 376,3 80,5 137,3 188,5 0,3 2 783,0
Ebből:
G – kereskedelem, gépjárműjavítás 503,4 11,5 16,3 17,2 548,4
H – szállítás, raktározás 163,1 2,8 7,1 122,6 0,1 295,6
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 179,3 1,8 1,0 4,3 186,4
J – információ, kommunikáció 104,5 11,8 11,9 0,3 128,6
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység 56,3 4,3 11,4 72,0
L – ingatlanügyletek 15,7 1,3 7,4 0,5 24,9
M – szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 124,8 19,9 8,4 2,7 155,8
N – adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 105,9 5,2 23,3 3,0 137,4
O – közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 357,2 3,6 11,2 30,9 0,1 403,0
P – oktatás 336,4 4,1 4,0 1,2 345,6
Q – humán-egészségügyi, szociális ellátás 274,8 5,5 23,1 4,4 307,9
R – művészet, szórakoztatás, szabad idő 71,3 1,3 5,5 0,2 0,3 78,5
S – egyéb tevékenység 78,7 7,4 6,1 0,8 93,0
Foglalkozási főcsoport
Szellemi foglalkozású 1 725,4 72,5 92,3 23,6 0,7 1 914,5
Ebből:
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazdasági vezetők 158,5 6,4 7,2 2,2 0,4 174,8
Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 659,6 33,6 35,6 2,3 0,3 731,4
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 610,0 22,6 48,0 10,6 691,1
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellgegű foglalkozások 297,3 9,8 1,5 8,6 317,2
Fizikai foglalkozású 2 017,7 34,1 239,8 199,2 0,5 0,2 2 491,5
Ebből:
Szolgáltatási jellegű foglalkozások 591,9 14,9 25,6 18,8 651,3
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 111,1 8,8 8,9 2,1 0,2 131,2
Ipari és építőipari foglalkozások 463,8 7,2 151,9 9,7 0,2 0,1 632,9
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 481,6 2,2 17,4 139,1 0,1 640,4
Szakképzettséget nen igénylő (egyszerű) foglalkozások 369,2 1,0 36,0 29,4 0,1 435,8
Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 13,9 0,1 13,9
A telephely dolgozóinak létszáma
1–10 fő 723,5 80,4 156,4 41,4 0,6 1 002,4
11–19 fő 470,0 7,2 42,0 29,2 548,3
20–49 fő 621,0 2,4 43,7 46,9 713,9
50 fő vagy több 1 467,0 12,4 42,3 69,3 0,1 0,1 1 591,1
Nem tudja, de több mint 10 fő 394,1 3,1 32,7 29,2 0,5 0,1 459,7
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 81,5 1,2 14,9 6,8 0,1 104,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 1 150,1 10,5 36,5 86,0 0,1 1 283,2
Magán, vegyes 2 459,7 93,2 284,6 133,2 1,2 0,2 2 972,2
Egyéb 73,6 1,2 5,1 0,2 80,1
Nem tudja 73,6 1,8 5,8 3,3 84,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011