3.7.6. Az agrárgazdaság hitelállománya(1/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2016 2017
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 183 218 184 360 205 315 292 403 319 028 330 064 336 813 324 162
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 121 979 131 732 140 200 125 459 128 585 127 870 131 806 114 667
összesen 305 197 316 092 345 515 417 863 447 612 457 934 468 619 438 829
éven belüli hitel 94 390 97 095 111 749 86 393 99 441 99 567 122 843 119 441
ebből:
forint folyószámlahitel 35 701 41 474 47 681 45 718 55 494 61 666 62 501 58 279
egyéb hitel 41 648 45 143 51 509 58 994 57 987 64 980 53 262 52 389
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 409 871 428 995 474 602 525 589 563 900 580 484 597 955 564 750
devizahitel 31 364 29 335 34 172 37 661 41 140 41 996 46 770 45 909
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 108 687 122 266 159 079 252 637 292 254 314 296 329 297 305 031
gazdasági szervezet 332 549 336 064 349 695 310 613 312 786 308 184 315 427 305 628
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 441 235 458 330 508 773 563 250 605 040 622 480 644 725 610 659
ebből:
piaci hitel 198 468 219 305 240 247 216 550 225 619 236 231 254 872 236 283
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 107 573 118 367 122 591 135 020 136 417 143 792 160 194 171 755
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 78 314 80 625 79 565 83 695 80 838 76 409 75 669 72 860
összesen 185 887 198 992 202 157 218 716 217 255 220 201 235 863 244 616
éven belüli hitel 129 608 122 796 145 812 148 582 120 610 110 234 144 658 163 790
ebből:
forint folyószámlahitel 40 519 41 057 49 288 48 516 42 553 43 598 50 396 55 618
egyéb hitel 68 326 68 086 67 953 54 967 54 885 53 070 47 991 51 560
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 247 387 245 558 262 224 268 063 242 255 227 271 243 403 268 735
devizahitel 136 434 144 317 153 698 154 201 150 495 156 233 185 110 191 230
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 2 785 2 978 3 136 3 611 3 956 4 866 6 492 4 127
gazdasági szervezet 381 036 386 896 412 786 418 653 388 794 378 639 422 021 455 839
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 383 821 389 874 415 922 422 264 392 750 383 505 428 513 459 965
ebből:
piaci hitel 216 629 218 460 243 676 223 663 192 395 185 698 224 828 244 026
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 825 056 848 205 924 695 985 514 997 790 1 005 985 1 073 238 1 070 624
ebből:
piaci hitel 415 098 437 765 483 922 440 213 418 014 421 929 479 700 480 309

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011