3.7.6. Az agrárgazdaság hitelállománya(2/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2018 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 349 121 359 335 361 384 305 908 370 498 393 784 415 155 406 421
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 105 166 104 389 110 918 109 023 114 952 126 613 134 153 126 427
összesen 454 287 463 724 472 302 414 931 485 450 520 397 549 308 532 848
éven belüli hitel 97 194 103 904 121 774 134 513 131 754 134 174 139 575 147 847
ebből:
forint folyószámlahitel 50 141 53 009 57 728 64 840 67 895 72 131 76 009 87 389
egyéb hitel 67 640 77 080 73 328 75 005 67 356 68 042 57 634 48 164
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 571 979 595 982 616 108 571 880 627 366 667 539 692 486 671 878
devizahitel 47 142 48 726 51 296 52 569 57 194 55 074 54 031 56 981
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 317 654 330 403 336 233 309 922 334 359 348 750 357 578 348 858
gazdasági szervezet 301 467 314 305 331 171 314 527 350 201 373 863 388 939 380 001
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 619 121 644 708 667 404 624 449 684 560 722 613 746 517 728 859
ebből:
piaci hitel 241 679 262 012 289 356 280 082 326 478 381 627 391 954 425 057
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 161 648 172 740 186 710 181 505 203 140 206 958 211 417 187 758
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 75 357 91 286 91 955 91 882 90 536 89 666 100 714 110 818
összesen 237 005 264 026 278 665 273 387 293 676 296 624 312 131 298 576
éven belüli hitel 147 496 124 739 154 319 176 599 164 102 152 320 166 105 171 053
ebből:
forint folyószámlahitel 51 658 55 085 64 755 70 864 77 955 75 136 71 220 72 900
egyéb hitel 68 921 76 420 62 987 55 156 62 672 61 864 68 228 75 258
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 260 597 258 796 285 264 301 034 303 904 286 702 296 869 328 048
devizahitel 192 825 206 389 210 707 204 108 216 546 224 106 249 595 216 839
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 8 522 4 037 4 079 7 429 4 989 4 726 5 036 5 632
gazdasági szervezet 444 900 461 148 491 892 497 713 515 461 506 082 541 428 539 255
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 453 422 465 185 495 971 505 142 520 450 510 808 546 464 544 887
ebből:
piaci hitel 236 197 255 742 290 919 303 027 304 625 317 833 345 756 357 583
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 1 072 545 1 109 893 1 163 375 1 129 591 1 205 009 1 233 422 1 292 982 1 273 745
ebből:
piaci hitel 477 876 517 753 580 275 583 109 631 103 699 460 737 710 782 640

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011