3.7.6. Az agrárgazdaság hitelállománya(3/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2020
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 412 443 437 432 443 776 459 351
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 129 000 121 664 138 966 146 232
összesen 541 443 559 096 582 742 605 583
éven belüli hitel 142 868 165 390 175 417 158 423
ebből:
forint folyószámlahitel 86 429 92 708 87 670 83 080
egyéb hitel 48 820 51 141 54 357 50 916
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 672 235 718 327 756 981 761 631
devizahitel 60 896 57 300 55 535 53 291
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 340 814 362 947 373 263 365 757
gazdasági szervezet 392 317 412 680 439 253 449 165
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 733 131 775 627 812 516 814 922
ebből:
piaci hitel 428 591 424 541 379 577 351 652
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 191 273 189 017 198 874 203 193
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 116 869 117 363 159 984 175 128
összesen 308 142 306 380 358 858 378 321
éven belüli hitel 174 049 148 143 159 040 153 572
ebből:
forint folyószámlahitel 76 469 68 011 60 384 56 619
egyéb hitel 76 953 75 895 75 344 84 577
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 321 649 300 435 344 831 368 208
devizahitel 237 495 229 983 248 411 248 262
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 5 583 5 405 6 030 6 148
gazdasági szervezet 553 561 525 013 587 212 610 322
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 559 144 530 418 593 242 616 470
ebből:
piaci hitel 376 116 345 267 339 224 343 738
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 1 292 275 1 306 050 1 405 757 1 431 391
ebből:
piaci hitel 804 707 769 809 718 802 695 390

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011