3.5.16. A külkereskedelmi termékforgalom áruszerkezete forintban, 2020. január–július

(folyó áron)

< >
Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 133 995,8 111,7 1 584 903,5 112,8
00 Élő állat 51 362,0 134,3 75 537,4 100,4
01 Hús és húskészítmény 160 199,8 109,6 225 218,8 99,3
02 Tejtermék és tojás 106 880,4 108,6 113 147,6 114,0
03 Hal, rák, puhatestű állat 21 112,1 108,7 2 945,9 90,2
04 Gabona és gabonakészítmény 120 637,0 104,8 423 655,6 125,8
05 Zöldségféle és gyümölcs 198 782,7 121,8 188 047,5 111,5
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 35 303,9 114,0 56 670,8 118,1
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 93 449,0 106,9 63 035,7 102,9
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 97 829,3 99,5 192 266,9 107,7
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 118 237,2 109,4 122 431,8 119,7
11 Ital 65 069,1 102,6 75 051,2 114,6
12 Dohány és dohányáru 65 133,2 139,3 46 894,3 117,9
II. Nyersanyagok (2+4) 393 914,1 93,8 469 188,3 92,4
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 818,1 120,6 1 292,5 103,8
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 48 263,1 123,2 124 479,7 97,5
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 56 312,5 78,9 13 030,5 46,0
24 Fa és parafa 57 384,0 96,2 38 588,9 89,3
25 Cellulóz és papírhulladék 23 126,1 78,4 10 971,0 128,9
26 Textilrost és hulladékai 22 166,5 104,7 12 337,2 69,7
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 31 690,4 87,1 9 951,0 86,2
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 62 815,7 82,8 107 805,7 92,8
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 49 915,2 95,5 34 868,7 70,4
41 Állati olaj és zsír 6 007,9 110,7 3 147,5 97,5
42 Növényi olaj és zsír 26 216,9 143,7 110 920,6 111,2
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 9 197,8 89,7 1 795,0 224,5
III. Energiahordozók (3) 1 038 292,8 66,1 426 573,1 74,4
32 Szén, koksz és brikett 36 421,0 67,0 10 959,1 54,4
33 Kőolaj és kőolajtermék 537 576,5 67,0 223 981,4 71,9
34 Természetes és mesterséges gáz 262 545,3 58,5 67 994,0 65,1
35 Villamos energia 201 749,9 75,8 123 638,7 89,9
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 7 521 123,6 104,7 6 352 954,8 99,2
51 Szerves vegyi termék 265 447,6 104,3 291 122,5 94,0
52 Szervetlen vegyi termék 93 042,6 120,9 81 058,9 89,4
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 101 024,0 100,1 28 125,6 91,8
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 1 096 922,5 134,0 1 280 169,7 123,7
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 234 091,4 103,1 248 467,5 111,6
56 Műtrágya 69 231,6 93,7 25 114,7 114,5
57 Műanyag-alapanyag 306 777,8 91,5 291 858,9 92,3
58 Műanyag termék 262 441,0 113,9 149 710,8 104,2
59 Egyéb vegyi anyag és termék 377 734,7 125,4 257 677,8 125,2
61 Készbőr, bőrgyártmány 36 737,9 70,7 40 457,2 70,3
62 Gumigyártmány 237 341,4 91,9 365 221,2 88,0
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 84 822,3 103,1 90 294,6 98,8
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 259 694,7 104,6 227 196,7 102,1
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 302 299,3 127,0 177 647,8 102,9
66 Nemfémes ásványból készült termék 235 598,0 98,7 275 256,0 96,8
67 Vas és acél 472 534,5 87,4 234 802,5 88,3
68 Színesfém 360 406,6 86,9 128 118,9 78,2
69 Egyéb fémtermék 658 823,7 92,9 433 659,4 92,2
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 101 637,6 98,3 104 872,7 89,4
82 Bútor és bútorelem 180 641,2 96,7 196 574,6 91,5
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 27 931,8 74,1 13 024,2 48,8
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 258 436,4 91,7 129 832,4 99,6
85 Lábbeli 127 947,7 88,5 103 311,9 88,9
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 570 517,1 156,5 501 605,2 90,7
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 83 807,1 92,9 79 887,9 98,3
89 Egyéb feldolgozott termék 599 271,7 95,6 524 240,3 91,9
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 103 671,1 75,2 55 482,1 99,0
96 Érme 20,3 68,4 0,1 xa
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 12 270,1 158,9 18 162,8 126,2
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 8 923 428,3 94,8 10 948 259,9 93,6
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 771 325,7 89,3 1 334 800,0 81,3
72 Speciális szakipari gép 506 225,8 94,4 301 548,8 95,3
73 Fémmegmunkáló gép 85 151,2 66,6 30 436,0 86,1
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 056 034,8 89,3 866 568,0 93,0
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 700 145,6 113,6 841 091,1 119,6
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 158 059,3 107,8 1 724 692,9 104,9
77 Villamos gép, készülék és műszer 2 794 699,9 98,4 2 725 127,8 105,1
78 Közúti jármű 1 704 116,0 85,1 3 047 471,1 81,4
79 Egyéb szállítóeszköz 147 670,0 85,3 76 524,1 89,9
Összesen 19 010 754,6 97,0 19 781 879,6 96,1
aA tárgyidőszakban vagy az előző év azonos időszakában nem volt forgalom.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011